Đề kiểm tra chương 3 môn Giải tích 12

docx 7 trang Người đăng minhhieu30 Lượt xem 498Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chương 3 môn Giải tích 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chương 3 môn Giải tích 12
Đẳng thức nào sau đây là sai?
A. . 
B. .
C. .
D. .
[]
Cho lần lượt là một nguyên hàm của trên tập và . Kết luận nào sau đây là sai?
A. . 
B. .
C. . 
D. . 
[]
Biết , thì bằng
A. . 
B. 
C. 
D. 
[]
Biết , thì bằng 
A. 
B. 
C. 
D. Đáp án khác.
[]
Hàm số là nguyên hàm của hàm số nào?
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Một nguyên hàm của hàm số là
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Kết quả bằng
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Kết quả bằng
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Công thức nào dưới đây là sai?
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Cho , kết quả nào dưới đây là sai?
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Công thức tính thể tích tròn xoay quay quanh trục , được giới hạn bởi các đường 
A. 
B. 
C. 
D. Đáp án khác.
[]
Tính tích phân 
A. 
B. 
C. 
D. Đáp án khác.
[]
Tính tích phân . 
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Tính tích phân 
A. 
B. 
C. 
D. Đáp án khác.
[]
Tính tích phân 
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Tích phân nào dưới đây có kết quả bằng ?
A. 
B. 
C. 
D. Đáp án khác.
[]
Tính 
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Cho và . Chọn khẳng định đúng?
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Giả sử . Khẳng định nào sau đây là sai?
A. 
B. 
C. 
D.
[]
Biết rằng tích phân , tích bằng
A. 1.
B. .
C. 
D. Đáp án khác.
[]
Tìm , biết .
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Cho . Xác định để 
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
 bằng 
A. 
B. 
C. 
D. Đáp án khác.
[]
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và đường thẳng .
A. 8 (đvdt).
B. 4 (đvdt).
C. 6 (đvdt).
D. 0 (đvdt).
[]
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và .
A. (đvdt).
B. (đvdt).
C. (đvdt).
D. (đvdt). 
[]
Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , hai trục tọa độ và đường thẳng là
A. (đvdt).
B. (đvdt).
C. (đvdt).
D. (đvdt).
[]
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số và tiếp tuyến của đồ thị tại giao điểm của đồ thị với trục tung.
A. (đvdt).
B. (đvdt).
C. (đvdt).
D. (đvdt).
[]
Thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi và quanh trục là
A. (đvtt).
B. (đvtt).
C. (đvtt).
D. (đvtt). 
[]
Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường . Thể tích của khối tròn xoay sinh bởi hình phẳng trên khi quay quanh trục hoành là
A. (đvtt).
B. (đvtt).
C. (đvtt).
D. (đvtt).
[]
Một ô tô đang chạy với vận tốc thì người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc , trong đó là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn duy chuyển bao nhiêu mét?
A. 
B. 
C. 
D. 
[]

Tài liệu đính kèm:

  • docxKIEM_TRA_TN_CHUONG_III_GIAI_TICH_12_DUNG_MCMIX.docx