Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ I năm học 2014 - 2015 môn: Đại số - lớp 9

doc 6 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 750Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ I năm học 2014 - 2015 môn: Đại số - lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ I năm học 2014 - 2015 môn: Đại số - lớp 9
ĐỀ CHÍNH THỨC
PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN: ĐẠI SỐ - LỚP 9
Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề bài gồm 01 trang)
Câu 1 (2,0 điểm). Tính
	1) 	 2) 
	3) 4) 
Câu 2 (4,0 điểm). Rút gọn các biểu thức (giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa)
	1) 
	2) 
	3) 
Câu 3 (3,0 điểm). Tìm x biết 
	1) 2) 3) 
Câu 4 (1,0 điểm). 
	1) Phân tích thành nhân tử: 
	2) Tìm x biết 
–––––––– Hết ––––––––
Họ tên học sinh:Số báo danh:....
Chữ kí giám thị 1:  Chữ kí giám thị 2:...
PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
HƯỚNG DẪNCHẤM KTCL GIỮA KỲ I
NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN: ĐẠI SỐ - LỚP 9
(Đáp án gồm 2 trang)
Câu
Đáp án
Điểm
Câu 1
(2 điểm)
1) = = 
0,5
2) 
= 
0,25
= 5 + 7 – 12
= 0
0,25
 3) 
 = 
0,25
= 4 + 2
= 6
0,25
4) 
= 
0,25
= 3 – 2
= 1
0,25
Câu 2
 (4điểm)
1) 
 = 
0,5
 = 
0,5
2) 
0,5
 = 
0,5
3) 
 = .
1,0
 0,5
= 
0,5
Câu 3
(3 điểm)
1) Điều kiện 
0,25
x = 9
0,25
0,5
2) Điều kiện 
0,25
0,25
x – 1 = 4
0,25
 x = 5
0,25
3) 
0,5
0,5
Câu 4
(1 điểm)
1) Với 
= 
0,25
= ( 
0,25
2) Điều kiện 
 ( TMĐK)
0,25
0,25
Chú ý: - Giáo viên có thể chia nhỏ biểu điểm
 - Học sinh làm cách khác, đúng vẫn chấm điểm tối đa
ĐỀ CHÍNH THỨC
PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I
NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN: HÌNH HỌC - LỚP 9
Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề bài gồm 01 trang)
Câu 1 (4,0 điểm). Cho hình vẽ sau
α
1) Hãy viết công thức tính sin α; cos α; tan α và cot α theo a; b; c
2) Áp dụng các công thức trên chứng minh rằng:
a) tan α . cot α = 1; 
b) sin2 α + cos2 α = 1.
Câu 2 (4,0 điểm). Cho tam giác ABC biết AB = 4cm; AC = 3cm và BC = 5cm.
	1) Chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác vuông;
	2) Tính số đo góc B và góc C;
	3) Tính đường cao AH của tam giác.
Câu 3 (2,0 điểm). Cho đường tròn tâm O. Lấy A là một điểm nằm bên trong và B là điểm nằm ngoài đường tròn sao cho ba điểm O; A; B không thẳng hàng.
	Chứng minh rằng .
–––––––– Hết ––––––––
Họ tên học sinh:Số báo danh:....
Chữ kí giám thị 1:  Chữ kí giám thị 2:...
PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
HƯỚNG DẪNCHẤM KTCL GIỮA KỲ I
NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN: HÌNH HỌC - LỚP 9
(Đáp án gồm 2 trang)
Câu
Đáp án
Điểm
Câu 1
(4 điểm)
1) sin α = ; cos α = ; tan α= và cot α= 
( Mỗi ý đúng được 0,5 điểm ) 
2,0
2) a) tan α . cot α = .
0,5
 = 1
0,5
 b) sin2 α + cos2 α = 
0,5
Theo định lý Pitago ta có 
Nên sin2 α + cos2 α = 
0,25
0,25
Câu 2
 (4điểm)
1) Ta có ; ; 
 = 
Theo định lý đảo Pi ta go ta có vuông tại A
0,5
0,5
0,5
2) Hình vẽ
0,5
Ta có sinB = 
0,5
0,5
3) Ta có AH.BC = AB.AC
 = cm
0,25
0,25
0,5
Câu 3
(2 điểm)
Hình vẽ 
0, 5
Vì A nằm trong (O) nên OA < R
 B nằm ngoài (O) nên OB > R
 OB > OA
 O, A, B không thẳng hàng nên tạo thành 
 đối diện với cạnh OB
 đối diện với cạnh OA
Mà OB > OA 
0,5
0,5
0,5
Chú ý: - Giáo viên có thể chia nhỏ biểu điểm
 - Học sinh làm cách khác, đúng vẫn chấm điểm tối đa

Tài liệu đính kèm:

  • docKSGKI _ Toan_9.doc