Đề kiểm tra 45 phút giải tích lớp 12 - Chương III: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

docx 4 trang Người đăng minhhieu30 Lượt xem 379Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 45 phút giải tích lớp 12 - Chương III: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 45 phút giải tích lớp 12 - Chương III: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
 SỞ GDĐT QUẢNG NINH THIẾT KẾ MA TRẬN ĐỀ VÀ BIÊN SOẠN ĐỀ
 Trường THPT Lê Quý Đôn 	KIỂM TRA 45 PHÚT GIẢI TÍCH LỚP 12
 Chương III: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
Ma trận đề kiểm tra :
Các chủ đề cần đánh giá
Mức độ nhận thức
Tổng số câu hỏi, tổng số điểm
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
1- Nguyên hàm (4 tiết)
3
1,2
3
1,2
2
0,8
8
3,2
2- Tích phân (5 tiết)
3
1,2
3
1,2
3
1,2
9
3,6
3- Ứng dụng của tích phân trong hình học (5 tiết)
1
0,4
3
1,2
2
0,8
2
0,8
8
3,2
Tỉ lệ %
7
2,8
9
3,6
7
2,8
2
0,8
25
10,0
Nội dung đề kiểm tra :
SỞ GDĐT QUẢNG NINH
Trường THPT Lê Quý Đôn
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT GIẢI TÍCH LỚP 12
Chương III: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
Câu 1: Tính P = :
	A. P = B. P = C. P = D. P = 
Câu 2: bằng: 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: bằng: 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: bằng: 
	A. 	B. 
	C. 	D.
Câu 5: bằng: 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: bằng: 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: Nguyên hàm của hàm số: y = là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: Nguyên hàm của hàm số thỏa mãn là:
	A. 	B. 
	C. 	D. 
Câu 9: Tính tích phân: .
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 10: Tính tích phân 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 11: Tính tích phân 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 12: Tính tích phân 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 13: Tính tích phân 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 14: Tính tích phân: .
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 15: Tính tích phân 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 16: Cho hàm số liên tục trên [ 0; 10] thỏa mãn: , . 
Khi đó, tích phân có giá trị là:
A. -11 
B. 5
C. 11
D. -24
Câu 17: Đổi biến thì tích phân thành:
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 18: Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị của hàm số trục hoành và hai đường thẳng x = - 1, x = 2 là:
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 19: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường thẳng và đồ thị của hai hàm số 	là:
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 20: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong và là:
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 21: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P) tại x = 2 và trục Oy là:
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 22:Hình phẳng giới hạn bởi có diện tích là:
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 23: Cho hình phẳng (S) giới hạn bởi Ox và . Thể tích khối tròn xoay khi quay (S) quanh trục Ox là:
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 24: Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường quay quanh trục Ox. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành bằng:
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 25: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường . Thể tích vật thể tròn xoay sinh bởi hình (H) quay quanh Ox bằng:
A. 
B. 
C. 
D. 

Tài liệu đính kèm:

  • docxMa trận Đề kiểm tra nguyên hàm tích phân và ứng dụng.docx