Đề kiểm tra 15 phút Unit 2 môn Tiếng Anh Lớp 4

docx 1 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 20/07/2022 Lượt xem 165Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 15 phút Unit 2 môn Tiếng Anh Lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 15 phút Unit 2 môn Tiếng Anh Lớp 4
Full name: .............................................................. Class: ...............................
TEST YOURSELF
Subject: English & Time: 20 minutes
MARK
TEACHER’S COMMENT
Fill in the blank:
	In, from, hello, England, I’m, where
Tony: Hi. I’m Tony.
	Akiko: (1) ............................... , Tony. (2) ............................... Akiko.
	Tony: Nice to meet you, Akiko. Where are you from?
	Akiko: I’m (3) ............................... Japan.
Nam: Hi. I'm Nam
	Linda: Hello, Nam. I'm linda.
	Nam: Nice to meet you. (4) ............................... are you from?
	Linda: I’m from (5) ............................... .
	Nam: Where (6) ............................... England?
	Linda: London.
Translate into English:
Cô Liên là người Việt Nam.
Quốc tịch của bạn là gì?
Linda đến từ nước Anh.
Cô ấy đến từ đâu?
Hakim là người Malaysia.
Akiko đến từ Nhật Bản.
Tôi đến từ Việt Nam.
GOOD LUCK!

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_15_phut_unit_2_mon_tieng_anh_lop_4.docx