Đề kiềm tra 1 tiết môn Đại số 12 (lũy thừa – mũ – logarit) - Mã đề thi 485

doc 2 trang Người đăng minhhieu30 Lượt xem 489Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiềm tra 1 tiết môn Đại số 12 (lũy thừa – mũ – logarit) - Mã đề thi 485", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiềm tra 1 tiết môn Đại số 12 (lũy thừa – mũ – logarit) - Mã đề thi 485
SỞ GD&ĐT LONG AN
TRƯỜNG THPT ĐỨC HÒA
ĐỀ KIỀM TRA 1 TIẾT
MÔN ĐẠI SỐ 12 (Lũy thừa – Mũ – Logarit) 
Thời gian làm bài: 45 phút; 
(20 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 485
Mã Số Học Sinh:...............................Chữ ký GV................................................
Câu 1: Bạn An gửi 15 triệu đồng vào ngân hàng, theo kì hạn 1 năm với lãi suất 7,56% / năm. Sau 5 năm, bạn An có được số tiền.
A. triệu đồng.	B. triệu đồng.
C. triệu đồng.	D. triệu đồng.
Câu 2: 
Tìm tập hợp T tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 3: Gọi là hai nghiệm của phương trình Tính 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: Tìm tập hợp S các giá trị của tham số , sao cho phương trình có hai nghiệm thỏa mãn 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hai đồ thị hàm số và 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Gọi là hai nghiệm của phương trình Tính tổng .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: Tính đạo hàm của hàm số 
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 8: Tập xác định D của hàm số là :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: Tính đạo hàm của hàm số 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: Trong các hàm số sau. Hàm số nào đồng biến trên R .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11: Tìm tập nghiệm S của phương trình: .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12: Trong các hàm số sau. Hàm số nào nghịch biến trên khoảng .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 13: Cho là hàm số theo biến và Trong các công thức sau, công thức nào sai?
A. 	B. 	C. 	D. (
Câu 14: Trong các khẳng định sau , khẳng định nào là sai?
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 15: Số nghiệm của phương trình 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 16: Tìm tập nghiệm S của phương trình 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 17: Tìm tập xác định D của hàm số 
A. 	B. 	C. 	D. D = R.
Câu 18: Tính tổng các nghiệm của phương trình 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 19: Tìm tập nghiệm S của phương trình 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 20: Một người gửi 16 triệu đồng vào ngân hàng , theo kì hạn 1 năm với lãi suất 6 % / năm. Hỏi sau ít nhất mấy năm người đó có được số tiền tối thiểu là 20 triệu đồng.
A. 5 năm	B. 3 năm	C. 4 năm	D. 3,83 năm
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • docKT_MULOG_485.doc