Đề kiểm tra 1 tiết lần I môn Toán Lớp 7

docx 1 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 18/11/2023 Lượt xem 99Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết lần I môn Toán Lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết lần I môn Toán Lớp 7
TOÁN HỌC PHỔ THÔNG
toanphothong6789.wordpress.com
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN I
Thời gian: 45 phút
Chương trình: Lớp 7 (2001)
Câu I: (3đ) Khoanh vào các chữ cái trước câu trả lời đúng nhất
	1/ Cho số hữu tỉ ab a, b∈Z;b≠0. Chọn câu sai trong các khẳng định sau:
ab>0 nếu a, b cùng dấu.
ab<0 nếu a, b khác dấu.
ab<0 nếu a, b cùng âm.
ab>0 nếu a, b cùng âm.
	2/ Tìm x, biết: x-125=-12.
x=164
x=-164
x=-124
x=116
	3/ Số nào là số vô tỉ trong các số sau: 0,16 ; 8121 ; 45 ; -32?
0,16
8121
45
-32
Câu II: (2đ)
	1/ Cho ab<cd(a, c∈Z;b,d∈N*). Chứng tỏ rằng: ab<a+cb+d<bd.
	2/ Áp dụng: Tìm ba số hữu tỉ lớn hơn -25 và nhỏ hơn -46.
Câu III: (1đ) Cho a, b ∈Z; b > 0. So sánh hai số hữu tỉ ab và a+2007b+2007.
Câu IV: (2đ) Cho x=3-7. Tìm số hữu tỉ bằng số hữu tỉ x sao cho:
	a/ Tổng của tử và mẫu là -8.	b/ Hiệu của tử và mẫu là 30.
Câu V: (2đ) Cho ad = bc ≠ 0. Có nhận xét gì về a và c?
Lưu ý: Chỉ được tra bảng Brađixơ và giấy nháp, không được dùng máy tính cầm tay.

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_1_tiet_lan_i_mon_toan_lop_7.docx