Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 9 - Chương III

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 701Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 9 - Chương III", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 9 - Chương III
Đề I: 
I./ Trắc nghiệm:(3 điểm) Chọn khẳng định đúng.
 Câu 1: Cho hình vẽ. Biết gĩc BOC = 1100. Số đo của cung BnC bằng:
A. 1100; 	B. 2500; 	C. 1400; D. 2400.
Câu 2: Tứ giác ABCD nội tiếp đường trịn cĩ . Vậy số đo là :
A. 1300	 	 B. 600	C. 500	 D. 1800
Câu 3: Một gĩc nội tiếp chắn cung 1800 cĩ số đo là :
A. 450	B.900	C. 300	D. 600
Câu 4: Độ dài cung trịn , của đường trịn tâm O, bán kính R được xác định bằng cơng thức: 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Tứ giác nào sau đây nội tiếp được đường trịn? 
	A.Hình thang B.Hình thang cân C.Hình thang vuơng D.Hình bình hành 
Câu 6: Diện tích của hình quạt trịn cung 1200 của hình trịn cĩ bán kính 3cm là:
 A . (cm2 ) B . 2(cm2 ) C . 3(cm2 ) 	D . 4(cm2 )
II./ Tự luận (7đ)
Bài 1. (2đ). 
Cho (O; 3cm), gĩc ở tâm AOB bằng 600. ( Cung AmB là cung nhỏ, cung AnB là cung lớn)
Tính số đo cung AmB và số đo cung AnB
Tính độ dài cung AnB
Bài 2(5đ).
Từ một điểm B nằm ngồi đường trịn (O), vẽ 2 tiếp tuyến BA, BC. Cho gĩc ABC cĩ số đo bằng 600, OA = 2cm.
a) Chứng minh tứ giác ABCO nội tiếp, xác định tâm của đường trịn ngoại tiếp tứ giác ABCO.
b) Tính diện tích hình quạt OAmC( cung AmC nhỏ)
c) Vẽ cát tuyến BMN của đường trịn đĩ.Chứng minh : BM.BN =BA2
Đề II
A
C
D
B
E
O
X
500
I. TRẮC NGHIỆM: (5, 0 điểm) Hãy khoanh trịn vào câu trả lời đúng:
Câu 1: Cho hình vẽ =500, Cx là tia tiếp tuyến của (O)
 Kết luận nào sau đây sai?
 A. B. 
 C. 500 D. 
Câu 2: Gĩc nội tiếp chắn cung 1200 cĩ số đo là:
A. 1200	B. 900	C. 300	D. 600
Câu 3: Hai bán kính OA, OB của đường tròn (O) tạo thành góc ở tâm là 800.Vậy số đo cung lớn AB là:
A.800 B.2800	 C.1500 D. 1600
Câu 4: Diện tích hình trịn tâm O, bán kính R là:
A. pR2	B. p2R	C. 	D. 
Câu 5: Một hình trịn cĩ diện tích 121cm2 thì cĩ chu vi là:
A. 5,5 cm	 B. 11cm	 C. 22 cm	D. 33 cm
Câu 6: Tứ giác ABCD nội tiếp đường trịn cĩ . Vậy số đo gĩc là:
A. 1200	 	 B.600	C.900	D. 1800
II./ Tự luận (7đ)
Bài 1: (2điểm)
Bài 1. (2đ). 
Cho (O; 3cm), gĩc ở tâm AOB bằng 600. ( Cung AmB là cung nhỏ, cung AnB là cung lớn)
a./ Tính số đo cung AmB và số đo cung AnB
b./ Tính diện tích hình viên phân AmB.
Bài 2: (5điểm)
Cho rABC cân (AB = AC). Vẽ 2 đường cao BE và CF cắt nhau tại H.
	a) Chứng minh tứ giác AEHF nội tiếp. Xác định tâm O và bán kính R của đường trịn ngoại tiếp tứ giác đĩ.
	b) Chứng minh tứ giác BFEC nội tiếp
	c) Giả sử nếu rABC đều, tính diện tích hình viên phân tạo bởi cung nhỏ FH và dây FH theo R.

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_KT_1_tiet_HH9_Chuong_III.doc