Đề kiểm tra 1 tiết Chương III môn Số học Lớp 6

doc 1 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 19/09/2023 Lượt xem 150Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết Chương III môn Số học Lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết Chương III môn Số học Lớp 6
Đề kiểm tra 1 tiết 
Môn: Số học 6
I.Trắc nghiệm
Câu 1: Đánh dấu X vào ô đúng, ô sai cho thích hợp.
Nội dung
Đúng
Sai
a.Hai phân số và gọi là bằng nhau nếu a.d = b.c
b.Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với 1 số nguyên khác 0 thì ta được 1 phân số lớn hơn phân số đã cho.
c.Phân số tối giản là phân số không rút gọn được nữa.
d.Hai số được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1
Câu 2: Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng.
1.Phân số rút gọn của phân số là:
A. B. C. D.
2.Kết quả của phép tính + là:
A. B. C. D.
3.Kết quả của phép tính .là:
A. B. C. D.
4. Kết quả của phép tính :là:
A. B. C. D.
.Nếu=thì:
A.ac=bd B.ab=cd C.cb=ca D.ad=bc
.Viết phân số dưới dạng hỗn số là:
A.	 B. C. D.
II.Tự luận
Câu 1:Thực hiện phép tính:
a.+– b..+. +
Câu 2:Tìm x:
a.x–= b.–= c.x:( – )=
Câu 3:Cho S=++++++.Hãy so sánh S với .
Bài làm:
..
..
..
..

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_chuong_iii_mon_so_hoc_lop_6.doc