Đề khảo sát chất lượng lần 1 môn Lịch sử Lớp 12 (Tự luận) - Năm học 2015-2016 - Trường THPT Liễn Sơn (Có đáp án)

doc 4 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 15/07/2022 Lượt xem 338Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng lần 1 môn Lịch sử Lớp 12 (Tự luận) - Năm học 2015-2016 - Trường THPT Liễn Sơn (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo sát chất lượng lần 1 môn Lịch sử Lớp 12 (Tự luận) - Năm học 2015-2016 - Trường THPT Liễn Sơn (Có đáp án)
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN
KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN I NĂM HỌC 2015 -2016
ĐỀ THI MÔN : LỊCH SỬ 12
Thời gian làm bài 60 phút không kể thời gian giao đề
Câu 1 (3điểm) 
Hội nghị Ianta (2/1945) được triệu tập trong bối cảnh lịch sử nào? Nội dung của hội nghị?
Câu 2 (3điểm) 
	Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Lào từ năm 1945 đến năm 1954 diễn ra như thế nào? Mối quan hệ giữa cách mạng Lào và cách mạng Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Pháp được biểu hiện như thế nào?
Câu 3 (4điểm) 
Những thắng lợi tiêu biểu của phong trào đấu tranh chống đế quốc và các thế lực phản cách mạng ở khu vực châu Á trong các năm 1945, năm 1949 và năm 1950.
------------------- Hết-------------------
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN
KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN I NĂM HỌC 2015 -2016
ĐỀ THI MÔN : LỊCH SỬ 12
Thời gian làm bài 60 phút không kể thời gian giao đề
Câu 1 (3điểm) 
Hội nghị Ianta (2/1945) được triệu tập trong bối cảnh lịch sử nào? Nội dung của hội nghị?
Câu 2 (3điểm) 
	Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Lào từ năm 1945 đến năm 1954 diễn ra như thế nào? Mối quan hệ giữa cách mạng Lào và cách mạng Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Pháp được biểu hiện như thế nào?
Câu 3 (4điểm) 
Những thắng lợi tiêu biểu của phong trào đấu tranh chống đế quốc và các thế lực phản cách mạng ở khu vực châu Á trong các năm 1945, năm 1949 và năm 1950.
------------------- Hết-------------------
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN
ĐÁPÁN - THANG ĐIỂM
KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN I NĂM HỌC 2015 -2016
MÔN : LỊCH SỬ 12
Đáp án thang điểm gồm có 02 trang
Câu
Nội dung
Điểm
1
Hội nghị Ianta (2/1945) được triệu tập trong bối cảnh lịch sử nào? Nội dung của hội nghị?
3.0
-Đầu năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối, nhiều vấn đề quan trọng và cấp thiết đặt ra cho phe Đồng minh cần giải quyết 
0.5
- Từ ngày 4 đến 11-2-1945, Hội nghị quốc tế được triệu tập ở Ianta (Liên Xô) với sự tham dự của nguyên thủ ba cường quốc là I. Xtalin (Liên Xô), Ph. Rudơven (Mĩ) và U. Sớcsin (Anh). 
0.5
- Nội dung: Hội nghị đã đưa ra những quyết định quan trọng
+ Nhanh chóng tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.
0.5
+ Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.
0.5
+ Phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa ba cường quốc ở châu Âu và châu Á.
0.5
- Những quyết định của Hội nghị Ianta cùng những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc đã trở thành khuôn khổ của trật thế giới mới - Trật tự hai cực Ianta.
0.5
2
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Lào từ năm 1945 đến năm 1954 diễn ra như thế nào? Mối quan hệ giữa cách mạng Lào và cách mạng Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Pháp được biểu hiện như thế nào?
3.0
Diễn biến cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Lào...
- 23/8/1945 Nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền....
0.25
- 12/10/1945 Chính phủ Lào tuyên bố độc lập.....
0.25
- 3/1945 Thực dân Pháp trở lại xâm lược Lào.....
0.25
- 1946-1954 Phối hợp với VN, CPC tiến hành kháng chiến chống Pháp...
0.25
- 7/1954 Pháp kí Hiệp định Giơnevơ công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Lào.....
0.25
Mối quan hệ...
- 11/3/1951, Liên minh Việt – Miên – Lào thành lập....
0.25
- Từ 8/4/1953 – 18/5/1953 Liên quân Việt – Lào mở chiến dịch Thượng Lào giải phóng Sầm Nưa...
0.25
- Trong chiến dịch Đông – Xuân 1953 – 1954 Liên quân Việt – Lào mở nhiều chiến dịch tấn công địch làm phá sản bước đầu kế hoạch Nava.
0.25
- Đầu tháng 12/1953 Liên quân Việt – Lào mở chiến dịch Trung Lào giải phóng Thà Khet...
0.25
- Cuối 1/1954 Liên quân Việt – Lào mở chiến dịch Thượng Lào giải phóng Phongxalì...
0.25
- Trong chiến dịch ĐBP do bị án ngữ con đường Tây Bắc nên khi bị tấn công nên địch không thể rút chạy...
0.25
- Thắng lợi trong chiến dịch ĐBP buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ...
0.25
3
Những thắng lợi tiêu biểu của phong trào đấu tranh chống đế quốc và các thế lực phản cách mạng ở khu vực châu Á trong các năm 1945, năm 1949 và năm 1950.
4.0
- Năm 1945: Chớp thời cơ Nhật Bản đầu hàng Đồng minh trong chiến tranh thế giới thứ hai ba nước: Việt Nam, Lào, Inđônêxia tuyên bố thành lập các quốc gia độc lập.
0.5
+ Ở Việt Nam: Đảng Cộng sản Đông Dương đã chớp thời cơ lãnh đạo nhân dân TKN tháng Tám thắng lợi ngày 2-9-1945 tuyên bố thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
0.5
+ Ở Lào tháng 8-1945 nhân dân các bội tộc Lào nổi dậy, ngày 12-10-1945 tuyên bố độc lập. Ở Inđônêxia ngày 17-8-1945 tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng hòa 
0.5
- Năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Tưởng phát động cuộc nội chiến tiêu diệt Đảng Cộng sản..cuộc nội chiến chia hai giai đoạn ...
0.5
+ Ngày 1-10-1949 tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chấm dứt sự thống trị ...mở ra kỷ nguyên mới, tác động lớn đến phong trào cách mạng thế giới
0.5
- Năm 1950 nước Cộng hòa Ấn Độ tuyên bố thành lập: Sau chiến tranh thế giới thứ hai PT đấu tranh chống thực dân Anh phát triển mạnh trong các năm 1946, 1947...Anh phải thỏa thuận với Liên đoàn Hồi giáo Ấn Độ..
0.5
+ Không thỏa mãn với quy chế tự trị nhân dân đấu tranh ngày 25-1-1950 nước Cộng hòa Ấn Độ tuyên bố thành lập... 
0.5
- Sau chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á phát triển mạnh mẽ dẫn tới sự ra đời nhiều quốc gia độc lập, làm thay đổi bản đồ chính trị của khu vực, góp phần làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân.
----HẾT----

Tài liệu đính kèm:

  • docde_khao_sat_chat_luong_lan_1_mon_lich_su_lop_12_tu_luan_nam.doc