Đề khảo sát chất lượng giữa học kì I năm học: 2013-2014 môn thi: Toán 7

doc 3 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1230Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng giữa học kì I năm học: 2013-2014 môn thi: Toán 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo sát chất lượng giữa học kì I năm học: 2013-2014 môn thi: Toán 7
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO 
VIỆT YÊN
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 
GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2013-2014
MÔN THI: TOÁN 7
 Thời gian làm bài: 60 phút
Câu 1. (2,5 điểm):
 1. Thực hiện phép tính:
 a. 
 b. 
 2. Làm tròn số 17,418 đến chữ số thập phân thứ hai.
Câu 2. (2 điểm): Tìm x, biết:
 a. 
 b. 
Câu 3. (2 điểm):
 Số học sinh ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 4; 5; 6 và tổng số học sinh của ba lớp là 105 học sinh. Tính số học sinh mỗi lớp.
Câu 4. (3 điểm): Cho tam giác ABC có = = 400.
 a. Tính số đo 
 b. Gọi Ax là tia phân giác của góc ngoài ở đỉnh A. Hãy chứng tỏ rằng Ax // BC.
Câu 5. (0,5 điểm): Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
 A = 
------------------Hết------------------
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO VIỆT YÊN
CHẤM DẪN CHẤM 
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN 7
NĂM HỌC: 2013-2014
Lưu ý khi chấm bài:
 Dưới đây chỉ là sơ lược các bước giải và thang điểm. Bài giải của học sinh cần chặt chẽ, hợp logic toán học. Nếu học sinh làm bài theo cách khác hướng dẫn chấm mà đúng thì chấm và cho điểm tối đa của bài đó. Đối với bài hình học nếu học sinh vẽ sai hình hoặc không vẽ hình thì không được tính điểm.
Câu
Nội dung
Điểm
Câu 1
1) a. = 
 = = 
 b. = 
 = 2,125
0.5
0.5
0.5
0.5
2) 17,418 17,42
0.5
Câu 2
Câu 3 
a. 
 Tìm 	
 Vậy 
0.25
0.5
0,25
b. 
 Vậy 
0.25
0.25
0.25
0.25
Gọi số học sinh của ba lớp 7A,7B,7C lần lượt là: a,b,c (học sinh) ( a,b,c N*)
Theo đề bài ta có: và a + b + c = 105
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
Suy sa: 
Vậy số học sinh của ba lớp 7A,7B,7C lần lượt là 28,35,42 (Học sinh).
0,25
0,5
0,5
0,5
0,25
Câu 4
 Vẽ hình, ghi GT- KL đúng
 A
B
x
y
C
a, ABC có ++= 1800 ( Định lí tổng ba góc của một tam giác)
 = 1000
 b, là góc ngoài của tam giác ABC
=>= + ( Định lí góc ngoài của tam giác)
=> = 800
Vì Ax là tia phân giác của góc 
=> = = : 2 = 400
Ta có = = 400
 Mà và là hai góc ở vị trí so le trong
 =>Ax // BC 
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Câu 5
 Ta có: 
Dấu “=” xảy ra khi 
KL:.
0,25
0,25

Tài liệu đính kèm:

  • docde_khao_sat_giua_ki_1_toan_7.doc