Đề khảo sát chất lượng giữa học I năm học 2012 - 2013 môn: Toán học 9

doc 3 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 703Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng giữa học I năm học 2012 - 2013 môn: Toán học 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo sát chất lượng giữa học I năm học 2012 - 2013 môn: Toán học 9
Họ và tờn: ..................................... 
Lớp: .........
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC I
NĂM HỌC 2012 - 2013
Mụn: Toỏn 9
Thời gian: 60 phỳt (Khụng kể thời gian giao đề)
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm) 
* Khoanh trũn vào một chữ cỏi in hoa trước cõu trả lời đỳng:
Cõu 1: Biểu thức xỏc định khi:
 	 A. x > 0 B. x > 3 C. x < 3 D. Một kết quả khỏc.
Cõu 2 : Trục căn thức dưới mẫu của ta được biểu thức:
	A. 	B. 	C. 	D. 
a
6
8
 10
Cõu 3: Trong hỡnh vẽ bờn, ta cú: sin a = ?
 	A. 	B. 	
C. 	D. 
Cõu 4: Cho vuụng tại A, hệ thức nào sai:
A. sin B = cos C	
B. sin2 B + cos2 B = 1
C. cos B = sin C	
D. sin C = cos (90o – B)
II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Cõu 5: (3 đ) Tớnh: 
a) 	b)	c) 
Cõu 6: (1 đ) Rỳt gọn biểu thức sau:
	Cõu 7: (2 đ) Tớnh đoạn x, y trờn hỡnh vẽ: 
Cõu 8: (2 đ) Cho tam giỏc ABC vuụng tại A. Biết , BC = 10cm.
	a) Tớnh số đo của .	
	b) Tớnh độ dài cỏc cạnh AB.
ĐÁP ÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC Kè I 
MễN TOÁN 9 
NĂM HỌC 2012 – 2013
I/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Mỗi ý đỳng được 0,5 điểm
Cõu
1
2
3
4
Đỏp ỏn
B
A
B
D
II/ TỰ LUẬN (8 điểm):
Cõu 
ĐÁP ÁN
ĐIỂM
5
a) 	
1
b)
0,5
0,5
c) 
= 
0,25
0,25
0,5
6
0,25
0,25
0,5
7
Áp dụng hệ thức liờn hệ giữa cạnh và đường cao trong tam giỏc vuụng ta cú: 
đ 
- Theo Pitago ta lại cú: 
y2 = AB2 + AC2 đ y2 = 52 + 72 đ y2 = 74 đ y = ằ 8,6.
- Vậy x ằ 4,1 ; y = 8,6.
1
1
8
a.Vẽ hỡnh, GT- KL đỳng
Ta cú: 
b. Áp dụng hệ thức về cạnh và gúc trong tam giỏc vuụng ta cú:
 ( cm)
1,0
1,0

Tài liệu đính kèm:

  • docde_khao_sat_giua_ky_1_toan_9.doc