Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán Lớp 6 - Năm học 2017-2018

doc 2 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 19/09/2023 Lượt xem 165Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán Lớp 6 - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán Lớp 6 - Năm học 2017-2018
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
HUYỆN
 ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 6
ĐẦU NĂM HỌC 2017- 2018 
Môn : TOÁN 
Thời gian: 90 phút 
(Không kề thời gian phát đề)
Câu 1 (2.0 điểm): Điền số thích hợp và dấu chấm:
42m26cm2 =  ha
5m37dm323cm3 =  cm3
7km28m29cm2 =  m2
41m318dm3 5cm3 = dm3
Câu 2 (2.5 điểm): Tính giá trị của biểu thức:
246 : 6 + 150 2,5
8 giờ 3 phút 5 giây – 0,15 ngày
Câu 3 (1.0 điểm): 
Tìm x, biết: 
Câu 4 (2,5 điểm):
Một thùng xách nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3dm, rộng 2dm, cao 4dm.
Tìm thể tích của thùng.
Người ta dùng thùng này để đổ nước vào một cái bể hình lập phương cạnh 1,5m. Khi đổ được 100 thùng thì được 90% thể tích của bể. Hỏi lúc đầu trong bể có bao nhiêu lít nước. 
Câu 5 (2 điểm): 
Một đội công nhân có 38 người nhận sửa một đoạn đường dài 1330m trong 5 ngày. Hỏi muốn sửa một đoạn đường tương tự dài 1470m trong hai ngày thì cần bao nhiêu công nhân (mức làm của mỗi người như nhau).
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP 6
ĐẦU NĂM HỌC 2017-2018: MÔN TOÁN
Câu
Nội dung
Điểm
1
(2.0 đ)
a) 42m26cm2 = 0,420006 ha
0,5
b) 5m37dm323cm3 = 5007023 cm3
0,5
c) 7km28m29cm2 = 70000008,0009 m2
0,5
d) 41m318dm3 5cm3= 41018,005 dm3
0,5
2
(2.5 đ)
a) 246 : 6 + 150 2,5 = 104 +375 = 479
0,5
b) 
0,5
0,5
c) Đổi 0,15 ngày = 24 giờ 0,15 = 3,6 giờ = 3 giờ 36 phút
Ta có 8 giờ 3 phút 5 giây – 0,15 ngày
= 8 giờ 3 phút 5 giây -3 giờ 36 phút
= 7 giờ 63 phút 5 giây - 3 giờ 36 phút
= 4 giờ 27 phút 5 giây.
0.25
0.25
0.25
0.25
3
(1.0 đ)
0.25
0.25
0.25
0.25
4
(2.5 đ)
a) Thể tích của thùng là 3 2 4 = 24 (dm3) hay 24 l
0,5
b) Thể tích của bể nước là 1,5 1,5 1,5 = 3,375 (m3)
 3,375m3 = 3375dm3 = 3375l
0,5
90% thể tích của bể là 
0,5
Lượng nước trong 100 thùng là: 24 100 = 2400 l
0,5
Lượng nước có trong bể lúc đầu là: 3037,5 – 2400 = 637,5 l
0,5
5
(2.0 đ)
Mỗi ngày 38 công nhân sửa được 1300 : 5 = 266 (m)
0,5
Mỗi ngày một người sửa được 266 : 38 = 7 (m)
0,5
Muốn sửa 1470m đường trong 2 ngày thì mỗi ngày phải sửa:
1470 : 2 = 735 (m)
0,5
Số công nhân cần có để sửa 1470m đường trong 2 ngày là:
735 : 7 = 105 (người)
0,5

Tài liệu đính kèm:

  • docde_khao_sat_chat_luong_dau_nam_mon_toan_lop_6_nam_hoc_2017_2.doc