Câu hỏi trắc nghiệm về Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan - Nguyễn Thị Lan Anh

doc 5 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 13/01/2021 Lượt xem 342Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Câu hỏi trắc nghiệm về Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan - Nguyễn Thị Lan Anh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu hỏi trắc nghiệm về Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan - Nguyễn Thị Lan Anh
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN
GV: Nguyễn Thị Lan Anh (Trường THPT Hương Giang – Thừa Thiên Huế)
Gmail: nguyenlananh53@gmail.com
câu 1
Hàm số 
A)
Đồng biến trên (0; 1)
B)
Nghịch biến trên (0; 1)
C)
Đồng biến trên [0; 1]
D)
Nghịch biến trên [0; 1]
Đáp án
D
Câu 2
Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập xác định của nó
A)
B)
C)
D)
Đáp án
C
Câu 3
Phát biểu nào sau đây đúng
A)
 X0 điểm cực đại của hàm số 
B)
X0 là điểm cực đại của hàm số khi 
C)
X0 là điểm cực tiểu của hàm số khi 
D)
Nếu tồn tại h>0 sao cho f(x) < và thì ta nói hàm số f(x) đạt cực tiểu tại điểm x0
Đáp án
C
Câu 4
Số điểm cực đại của hàm số y = x4 + 100 là
A)
0
B)
1
C)
2
D)
3
Đáp án
A
Câu 5
Tìm m để hàm số đồng biến trên R
A)
m = 1
B)
C)
Không có giá trị m
D)
luôn thỏa với mọi giá trị m
Đáp án
A
Câu 6
Số đường tiệm cận của hàm số 
A)
0
B)
1
C)
2
D)
3
Đáp án
B
Câu 7
Tìm GTLN của hàm số trên 
A)
B)
3
C)
D)
Hàm số không có GTLN
Đáp án
A
C©u 8
Tìm m để đồ thị hàm sô có 3 điểm cực trị tạo thành 3 đỉnh của 1 tam giác vuông
A)
m = 0
B)
m = 1
C)
m = 2
D)
m = 3
Đáp án
D
Câu 9
Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số 
A)
Song song với đường thẳng x = 1
B)
Song song với trục hoành
C)
Có hệ số góc dương
D)
Có hệ số góc bằng - 1
Đáp án
B
Câu 10
Với giá trị nào của k thì phương trình có 3 nghiệm phân biệt
A)
-1 < k < 1
B)
0 < k < 4
C)
D)
Không có giá trị nào của k
Đáp án
B

Tài liệu đính kèm:

  • docnguyen-lan-anh.doc