Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán 2 - Tuần 3

doc 1 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 15/07/2022 Lượt xem 44Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán 2 - Tuần 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán 2 - Tuần 3
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 2
TUẦN 3
Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 
+
 12
+
36
+
43
+
28
+
35
+
21
 8
14 
 7
 2
 25
59
	 92
	50
	44
	30
	 60
	70
Bài 2: a) Kết quả của phép cộng 35 + 5 là: 
A. 30
B. 40
C. 50
D. 85
 b) Kết quả của phép cộng 42 + 28 là: 
A. 70
B. 60
C. 80
D. 90
Bài 3: Số 90 bằng tổng nào dưới đây ?
A. 25 + 55
B. 46 + 44
C. 79 + 1
D. 89 + 3
Đáp án
Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: S, Đ, S, Đ, Đ, S.
Bài 2: a) Kết quả của phép cộng 35 + 5 là: B. 40
 b) Kết quả của phép cộng 42 + 28 là: A. 70
Bài 3: Số 90 bằng tổng : B. 46 + 44

Tài liệu đính kèm:

  • doccau_hoi_trac_nghiem_mon_toan_2_tuan_3.doc