Câu hỏi “Rung chuông vàng” Lớp 9

doc 2 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 10/06/2024 Lượt xem 34Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Câu hỏi “Rung chuông vàng” Lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu hỏi “Rung chuông vàng” Lớp 9
TỔ TỰ NHIÊN 1
CÂU HỎI “RUNG CHUÔNG VÀNG” - KHỐI 9
(Câu hỏi đã được sắp xếp từ dễ đến khó)
1)Tứ giác đều là hình gì?
	(Trả lời: Hình vuông)
2)Số nào không là ước của các số?
	(Trả lời : số 0)
3)Có bao nhiêu đường tròn đi qua hai điểm cho trước:
A/ 1; 	B/2; 	C/ 3; 	 D/Vô số
Đáp án : Chọn D
	(Trả lời :Đường trung bình )
4)Người ta dùng dụng cụ nào để nhận biết sự tồn tại của từ trường?
	(Trả lời: Kim nam châm)
5)n bằng bao nhiêu, biết : 8n = 43 
	(Trả lời: n = 2) 
6)Số nào vừa là bội của 15 vừa là ước của 15?
	(Trả lời: Số 15 và – 15)
7)Phép toán tìm căn bậc ba của một số âm được gọi là gì?
	(Trả lời : Phép khai căn)
8)Trong các số sau đây – 2 ; - 5 ; 0; 1 ; 6 ; 7,5 số nào không có căn bậc ba?
	(Trả lời : Không có số nào) 
9)Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào áp lực của người lên mặt sàn là lớn nhất:
	A.Người đứng cả hai chân; 
	B/Người đứng một chân; 
	C/Người đứng cả hai chân nhưng cuối gập người xuống; 
	D.Người đứng cả hai chân và trên tay cầm quả tạ.
	(Trả lời : Đáp án D)
10)Tâm của các đường tròn đi qua hai điểm A và B nằm trên đường nào?
	(Trả lời: Đường trung trực của đoạn thẳng nối hai điểm AB)
11) Cho biết Q = (với a, b∈ℤ, b ≠ 0). Với giá trị nào của a, b thì Q là số nguyên
	(Trả lời: khi a là bội của b hoặc b là ước của a)
12)Hãy cho biết nghiệm tổng quát của phương trình 2x + y = 6 
	(Trả lời: 
13)Một tam giác đều có cạnh bằng a thì diện tích bằng bao nhiêu?
	(Trả lời: S = )
14)Tác dụng nào của dòng điện đều xảy ra khi chạy qua bất kỳ vật dẫn điện nào?
	(Trả lời : Tác dụng nhiệt)
15)Một học sinh đi từ nhà đến trường hết 20 phút. Hỏi 5 học sinh cùng đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút? (vận tốc như nhau)
	(Trả lời : Hết 20 phút)
16)Số nguyên nào mà số liền trước nó là một số nguyên âm và số liền sau nó là một số nguyên dương?
	(Trả lời : số 0)
17)Trong một tam giác điểm nào cách đều ba đỉnh của tam giác?
(Trả lời: Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác)
18)Một học sinh rót nước từ phích ra cốc. Cơ năng dòng nước tồn tại ở dạng nào?
	(Trả lời: Tồn tại ở dạng thế năng hấp dẫn và động năng)
19)Điểm nào cách đều ba cạnh của một tam giác?
	(Trả lời : Tâm đường tròn nội tiếp tam giác)
20)Trong tam giác vuông có thể vẽ được bao nhiêu đường cao?
	(Trả lời : 1)
21)Tam giác thỏa mãn điều kiện nào thì tâm đường tròn ngoại tiếp và tâm đường tròn nội tiếp của tam giác đó trùng nhau?
	(Trả lời: Tam giác đó là tam giác đều)

Tài liệu đính kèm:

  • doccau_hoi_rung_chuong_vang_lop_9.doc