Bài tập trắc nghiệm về Số phức

doc 2 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 07/07/2022 Lượt xem 18Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập trắc nghiệm về Số phức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập trắc nghiệm về Số phức
Câu 1. Cho số phức mô đun của số phức có giá trị là:
	A . 	B . 	C . 	D. 	
Câu 2. Giá trị của bằng: 
	A . 	B . 	C . 	D. 	
Câu 3. Giá trị của bằng :
	A . 	B . 	C . 	D. 	
Câu 4. Phần thực và phần ảo của số phức là: 
	A . 	B . 	C . 	D. 	
Câu 5. Gọi là hai nghiệm phức của phương trình . Giá trị bằng:
	A . 	B . 	C . 	D. 	
Câu 6. Phần thực và phần ảo của số phức z thỏa là:
	A . 	B . 	C . 	D. 	
Câu 7. Nghiệm phức của phương trình là:
	A . 	B. 
	C . 	D. 	
Câu 8. Tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số z thỏa mãn điều kiện có phương trình là:
	A. 	B . 	C . 	D. 	
Câu 9. Tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biễu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện là:
	A . Phần bên trong đường tròn 	
B . Đường tròn 
	C . Phần bên ngoài đường tròn 
	D. Phần bên trong đường tròn tâm và có bán kinh bằng 1.	
Câu 10. Số nghiệm phức của phương trình là:
	A .	B . 	C . 	D. 	
Câu 11. Căn bậc hai của số phức là:
	A .	B . 
	C . 	D. 	
Câu 12 Môn đun của số phức z thỏa mãn phương trình bằng :
	A .	B . 	C . 	D. 	
Câu 13. Với giá trị nào của tham số m thì phương trình không có nghiệm thực :
	A .	B . 	C . 	D. 	
Câu 14. Nghiệm phức của phương trình là:
 B. 	C. 	D. 
Câu 15. Nghiệm thực của phương trình là:
 	B. 	C. 	D. 
Câu 16.Với giá trị nào của tham số thực m thì số phức là một số thực:
	A .	B . 	C . 	D. 	
Câu 17. Với giá trị nào của số thực k thì phương trình có hai nghiệm phức lần lượt là .
	A .	B . 	C . 	D. 	

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_tap_trac_nghiem_ve_so_phuc.doc