Bài tập Toán 12 – Chương I

doc 4 trang Người đăng nguyenlan45 Lượt xem 1128Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập Toán 12 – Chương I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập Toán 12 – Chương I
BÀI TẬP TOÁN 12 – CHƯƠNG I
Bài 1. a). Tìm để hàm số đồng biến trên tập xác định của nó.
 b). Tìm để hàm số có cực đại, cực tiểu.
1/. (1)	TXĐ: 	
a/. Hàm số (1) đồng biến trên 
b/. Hàm số (1) có cực đại, cực tiểu phương trình có 2 nghiệm phân biệt
	 hoặc 
2/. 	TXĐ: 	
a/. Hàm số (1) đồng biến trên 
b/. Hàm số (1) có cực đại, cực tiểu phương trình có 2 nghiệm phân biệt
	 hoặc 
3/. 	TXĐ: 	
a/. Hàm số (1) đồng biến trên 
b/. Hàm số (1) có cực đại, cực tiểu phương trình có 2 nghiệm phân biệt
	 hoặc 
4/. 	TXĐ: 	
a/. Hàm số (1) đồng biến trên 
b/. Hàm số (1) có cực đại, cực tiểu phương trình có 2 nghiệm phân biệt
	 hoặc 
5/. 	TXĐ: 	
a/. Hàm số (1) đồng biến trên 
b/. Hàm số (1) có cực đại, cực tiểu phương trình có 2 nghiệm phân biệt
	 hoặc 
6/. 	TXĐ: 	
a/. Hàm số (1) đồng biến trên 
b/. Hàm số (1) có cực đại, cực tiểu phương trình có 2 nghiệm phân biệt hoặc 
7/. 	TXĐ: 	
a/. + Khi thì: 
Hàm số (1) đồng biến khi và chỉ khi (không thỏa)
+ Khi 
Hàm số (1) đồng biến trên 
b/. Hàm số (1) có cực đại, cực tiểu phương trình có 2 nghiệm phân biệt
8/. 	TXĐ: 	 
a/. + Khi thì: 
Hàm số (1) đồng biến khi và chỉ khi (không thỏa)
+ Khi 
Hàm số (1) đồng biến trên 
b/. Hàm số (1) có cực đại, cực tiểu phương trình có 2 nghiệm phân biệt 
Bài 2. a). Tìm để hàm số nghịch biến trên tập xác định của nó.
 b). Tìm để hàm số có cực đại, cực tiểu.
1/. (1)	TXĐ: 	
a/. Hàm số (1) nghịch biến trên 
b/. Hàm số (1) có cực đại, cực tiểu phương trình có 2 nghiệm phân biệt hoặc 
2/. (1)	TXĐ: 	
a/. Hàm số (1) nghịch biến trên 
b/. Hàm số (1) có cực đại, cực tiểu phương trìnhcó 2 nghiệm phân biệt 
3/. (1)	TXĐ: 	 
a/. Hàm số (1) nghịch biến trên 
b/. Hàm số (1) có cực đại, cực tiểu phương trình có 2 nghiệm phân biệt hoặc 
 4/. (1) 	TXĐ: 	
a/. Hàm số (1) nghịch biến trên 	
b/. Hàm số (1) có cực đại, cực tiểu phương trình có 2 nghiệm phân biệt 
5/. (1)	TXĐ: 	
a/. + Khi thì: ( thỏa)
+ Khi 
Hàm số (1) nghịch biến trên 
b/. Hàm số (1) có cực đại, cực tiểu phương trình có 2 nghiệm phân biệt

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_tap_chuong_1_co_giai.doc