Bài tập Tiếng Anh 4 - Unit 5: Can you swim?

docx 3 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 20/07/2022 Lượt xem 19Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập Tiếng Anh 4 - Unit 5: Can you swim?", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập Tiếng Anh 4 - Unit 5: Can you swim?
UNIT 5. CAN YOU SWIM?
(Test 2)
Exercise 1: Translate into English:
Hoa có thể vẽ một con rùa không?
Hôm nay là thứ sáu ngày mồng 4 tháng 9.
Chào Maria, tớ là Lan, tớ đến từ Việt Nam.
Bố tớ có thể nấu cơm. Bố bạn có thể nấu cơm không?
Chúng tớ có thể hát một bài hát tiếng Anh.
Chó có thể bơi.
Vẹt có thể nói nhưng không thể bơi.
Rất vui khi được gặp bạn, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé.
Tớ đi thăm ông bà tớ vào chiều thứ bảy.
Tiết học tiếng Anh tiếp theo là vào ngày thứ tư.
Exercise 2: Fill in the blank with suitable words:
I go to school ........................................ Mondays to Fridays.
We don’t go to school ........................................ Saturdays and Sundays.
My family often watches TV ........................................ the evening.
Tuan and Hoang go swimming ........................................ the weekends.
The books are ........................................ the table.
There are many pictures ........................................ the wall.
She is ........................................ Japan. She is Japanese.
My birthday is ........................................ the fifteenth of August.
The boys play football ........................................ the afternoon.
My mother is ........................................ the kitchen. She is cooking dinner.
Where is your father? ........................................ - He is reading ........................................ his room.
She doesn’t go out ........................................ the evening.
Exercise 3: Fill in the blank with the words given below:
Yes, sing, it, can, pet
Nam: 	Do you have a (1) .............................. , Quan?
Quan: 	(2) .............................. , I do. I have a parrot.
Nam: 	What (3) .............................. it do?
Quan: 	It can fly, (4) .............................. and climb a tree.
Nam: 	Can it speak?
Quan: 	Yes, it can. It (5) .............................. can count to ten in English.
Nam: 	Oh, it’s wonderful.
Exercise 4: Write about your family:
My mother can	
She can't	
My father can	
He can't 	
I can	
I can't	
Exercise 5: Find mistakes and correct the sentences:
She from England.	
Today is Sunday. We not go to school.	
He name is Tuan.	
Dog cannot walk.	
Can he plays the piano?	
My mother can play the guitar and she can plays the piano, too.	
What are you from?	
What is your birthday?	
Who is it? – It’s an English book.	
Today is on the fifth of December.	
My birthday is in the ninth of June.	
Nga, Tuan and Hoang is playing chess.	
I likes playing chess, table tennis and football.	
She does can not play volleyball.	
Can Mr. Tuan sings an English song?	
Exercise 6: Odd one out:
a. table tennis 	b. football 	c. guitar 	d. volleyball
a. dog 	b. cat 	c. fish 	d. pig
a. swim 	b. book 	c. cook 	d. skate
a. father 	b. teacher 	c. mother 	d. sister
a. have 	b. goes 	c. swim 	d. sing
a. play 	b. kites 	c. guitar 	d. piano
a. June 	b. Sunday 	c. July 	d. September
a. what 	b. when 	c. who 	d. Wednesday
a. your 	b. you 	c. he 	d. she
a. Vietnamese 	b. England 	c. Japan 	d. America
a. badminton 	b. football 	c. sing 	d. basketball
a. song 	b. chess 	c. piano 	d. guitar
a. name 	b. sing 	c. nationality 	d. day
a. nice 	b. big 	c. read 	d. small
a. old 	b. young 	c. beautiful 	d. cannot
Exercise 7: Give English words:
Bơi
Nước Anh
Hát 
Thứ tư
Cờ tướng
Sinh nhật
Cầu lông
Khi nào
Sở thú
Nhật Bản
Công viên
Tháng 2
Tháng 10
Người Malaysia
Thứ năm
Nước Úc

Tài liệu đính kèm:

  • docxbai_tap_tieng_anh_4_unit_5_can_you_swim.docx