Bài tập ôn tập đầu năm môn Toán Lớp 3

docx 2 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 20/07/2022 Lượt xem 21Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập ôn tập đầu năm môn Toán Lớp 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập ôn tập đầu năm môn Toán Lớp 3
Bài ÔN TẬP ĐẦU NĂM 
 Câu 1: Tìm y y + 456 = 774
Câu 2: Lan có 22 cái kẹo . Minh có nhiều hơn Lan 9 cái kẹo. Hỏi Minh có bao nhiêu cái kẹo?
Câu 3: Lớp 3A có 23 bạn nữ và 19 bạn nam. Hỏi số nữ nhiều hơn số nam mấy bạn?
Câu 4: Lớp 3B có 44 học sinh. Cô giáo xếp đều vào 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh?
Câu 5: Trong sân có 14 con gà, 23 con vịt và 9 con ngan. Hỏi trong sân có bao nhiêu con vịt, gà và ngan?
Câu 6: Có 1 can 5 lít và 1 can 2 lít. Làm thế nào để đong được 1 lít nước?
Câu 7: Mẹ đi làm về lúc 16h30 phút. Bố đi làm về muộn hơn mẹ 15 phút. Hỏi bố đi làm về lúc mấy giờ?
Câu 8: Hãy viết số có 3 chữ số lớn nhất mà toonge của 3 chữ số ấy là 20.
Câu 9: 8 : 8 x 2 =?
Câu 10: Bố em đi bộ mỗi giờ được 5km. Hỏi bố đi trong 3 giờ được quãng đường dài bao nhiêu km?
Câu 11: Bốn túi gạo như nhau đựng được 32kg gạo. Hỏi mỗi túi gạo nặng bao nhiêu?
Câu 12:Mỗi tuần mẹ phải làm việc 30 giờ. Mỗi ngày mẹ làm việc 5 giờ. Hỏi mẹ phải làm việc mấy ngày?
Cau 13: Khối lớp 3 trường em có 4 lớp:
Lớp 3A có 37 học sinh
Lớp 3B có 34 học sinh
Lớp 3C có 41 học sinh
Lớp 3D có 45 học sinh
Hỏi khối lớp 3 có tất cả bao nhiêu học sinh?
Câu 14: Nếu Việt cho Nam 3 quả cầu thì số cầu của hai bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu Việt có nhiều hơn Nam mấy quả cầu?
Câu 15: Tuấn có nhiều hơn Tú 10 hòn bi. Hỏi Tuấn phải cho Tú mấy hòn bi để hai bạn có sô sbi bằng nhau?
Câu 16: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10=?
Câu 17: 406 – 20 x 4=?
Câu 18: 20 : 5 : 4=?
Câu 19: 6 x 5 : 3=?
Câu 20: 20 x 4 – 29=?
Câu 21: Tâm giải bài toán hết 10 phút. Hỏi Tâm giải 6 bài toán thì hết bao nhiêu phút?
Câu 22: Mẹ 30 tuổi. Con 3 tuổi. Hỏi lúc mẹ sinh con ra thì mẹ bao nhiêu tuổi?
Câu 23: Năm 2005. Trung hơn Tâm 3 tuổi. Hỏi đến năm 2010 Tâm sẽ kém Tâm bao nhiêu tuổi?
Câu 24: Trên tàu thủy có 45 con cừu. Có 5 con bị rơi xuống nước. Hỏi ông thuyền trưởng của tàu bao nhiêu tuổi?
Câu 25: Con đi ngủ lúc 10h tối, mẹ đi ngủ muộn hơn con 2h. Hỏi mẹ đi ngủ lúc mấy giờ?

Tài liệu đính kèm:

  • docxbai_tap_on_tap_dau_nam_mon_toan_lop_3.docx