Bài kiểm tra cuối học kì II môn Toán lớp 1 - Đề 4

doc 3 trang Người đăng nguyenlan45 Lượt xem 774Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra cuối học kì II môn Toán lớp 1 - Đề 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài kiểm tra cuối học kì II môn Toán lớp 1 - Đề 4
Trường TH:....................................
Lớp: 1/...
Họ và tên:......................................
......................................................
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
 Năm học: .............. - ..................
Môn: Toán- Lớp 1
Thời gian: 40 phút
(Không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (1đ)
 a/ Khoanh vào số lớn nhất:
 69 , 81 , 72 , 90
 b/ Khoanh vào số bé nhất:
 37 , 29 , 41 , 35
Câu 2: (1đ)
<
>
=
 90 89 76 70 + 6
 ? 
 57 75 90 + 7 98 
Câu 3: (1đ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm
 Số liền trước của 25 là............. Số liền trước của 29 là....................
 Số liền sau của 62 là................. Số liền sau của 80 là........................ 
Câu 4: (3đ) Đặt tính rồi tính:
 36 + 21 62 – 20 38 + 40 47 – 34 84 + 11 98 - 54
 ..   .  . 
..   .  . ..   .  .
 ..   .  . 
Câu 5: (1đ) Điền số thích hợp vào ô trống:
50
15
 a/ + 5 - 6 b/ - 10 + 30
Câu 6: (1đ) Nối các điểm để có:
 a/ Một hình vuông b/ Một hình vuông và hai hình tam giác
 . . . . 
 . . . .
Câu 7: (2đ)
 Lớp 1A có 29 bạn, trong đó có 14 bạn nam. Hỏi lớp 1A có bao nhiêu bạn nữ?
Bài giải:
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.............................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docFile 4.doc