Bài kiểm tra chọn hsg cấp trường môn Toán 9 lần 2 năm học 2005 - 2006

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 731Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra chọn hsg cấp trường môn Toán 9 lần 2 năm học 2005 - 2006", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài kiểm tra chọn hsg cấp trường môn Toán 9 lần 2 năm học 2005 - 2006
TRƯỜNG T-HC-S MGÔ MÂY BÀI KIỂM TRA CHỌN HSG CẤP TRƯỜNG 
 Đề chính thức MÔN TOÁN 9 LẦN 2 
 ------------------ Năm học 2005-2006
 Thời gian :120phút (không kể phát đề)
 Ngày thi :27/10/2005
 ----------------------------------------
Bài 1 : (1,5đ) a/ Tìm x ,y ,z thõa mãn xyz + xzy = zzz.
	(1,5) b/ Tìm tất cả các số nguyên n sao cho n2 + 1111 là số chính phương.
Bài 2 : ( 2đ) Cho x,y thõa mãn x2 + y2 = 1.Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất 
 của biểu thức x6+y6
Bài 3 : ( 2đ) Chứng minh ( Với a, b dương.)
Bài 4 : ( 3đ) Cho tam giác ABC có A = 2 B . Chứng minh : BC2 = AC2 + AB . AC .
-----------------------------------------
TRƯỜNG T-HC-S MGÔ MÂY BÀI KIỂM TRA CHỌN HSG CẤP TRƯỜNG 
 Đề chính thức MÔN TOÁN 9 LẦN 2 
 ------------------ Năm học 2005-2006
 Thời gian :120phút (không kể phát đề)
 Ngày thi :27/10/2005
 -----------------------------------------
Bài 1 : (1,5đ) a/ Tìm x ,y ,z thõa mãn xyz + xzy = zzz.
	(1,5) b/ Tìm tất cả các số nguyên n sao cho n2 + 1111 là số chính phương.
Bài 2 : ( 2đ) Cho x,y thõa mãn x2 + y2 = 1.Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất 
 của biểu thức x6+y6
Bài 3 : ( 2đ) Chứng minh ( Với a, b dương.)
Bài 4 : ( 3đ) Cho tam giác ABC có A = 2 B . Chứng minh : BC2 = AC2 + AB . AC .
-----------------------------------------
TRƯỜNG T-HC-S MGÔ MÂY BÀI KIỂM TRA CHỌN HSG CẤP TRƯỜNG 
 Đề chính thức MÔN TOÁN 9 LẦN 2 
 ------------------ Năm học 2005-2006
 Thời gian :120phút (không kể phát đề)
 Ngày thi :27/10/2005
 --------------------------------
Bài 1 : (1,5đ) a/ Tìm x ,y ,z thõa mãn xyz + xzy = zzz.
	(1,5) b/ Tìm tất cả các số nguyên n sao cho n2 + 1111 là số chính phương.
Bài 2 : ( 2đ) Cho x,y thõa mãn x2 + y2 = 1.Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất 
 của biểu thức x6+y6
Bài 3 : ( 2đ) Chứng minh ( Với a, b dương.)
Bài 4 : ( 3đ) Cho tam giác ABC có A = 2 B . Chứng minh : BC2 = AC2 + AB . AC .

Tài liệu đính kèm:

  • docDTHSGMONtoan9.doc