21 câu hỏi trắc nghiệm về Nguyên hàm (Có đáp án)

doc 3 trang Người đăng dothuong Lượt xem 473Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "21 câu hỏi trắc nghiệm về Nguyên hàm (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
21 câu hỏi trắc nghiệm về Nguyên hàm (Có đáp án)
21 CÂU NGUYÊN HÀM CÓ ĐÁP ÁN
Câu 1: 
Hàm số có nguyên hàm là:
A.
B.
C.
D.
Câu 2: 
Tính 
A.
B.
C.
D.
Câu 3: 
Nguyên hàm của hàm số bằng::
A.
B.
C.
 .
D.
Câu 4: 
Tính 
A.
B.
C.
D.
Câu 5: 
Họ nguyên hàm của hàm số là :
A.
B.
C.
D.
Câu 6: 
 Cho hàm số . Khi đó:
A.
.
B.
C.
D.
Câu 7: 
Cho . Khi đó kết quả nào sau đây là sai :
A.
B.
C.
D.
Câu 8: 
Tích phân: bằng:
A.
B.
C.
D.
Câu 9: 
Một nguyên hàm của hàm số: là:
A.
B.
C.
D.
Câu 10: 
Tính 
A.
B.
C.
D.
Câu 11: 
Tính 
A.
B.
C.
D.
Câu 12: 
Trong các khẳng định sau, khăng định nào sai?
A.
B.
Nếu và đều là nguyên hàm cùa hàm số thì là hằng số
C.
 là một nguyên hàm của 
D.
 là một nguyên hàm của 
Câu 13: 
Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?
A.
 là một nguyên hàm của hàm số 
B.
Nếu và đều là nguyên hàm của hàm số f(x) thì có dạng (C,D là các hằng số, )
C.
D.
Nếu thì 
Câu 14: 
Tính 
A.
B.
C.
D.
Câu 15: 
Cho hàm số . Khi đó: 
A.
B.
C.
D.
.
Câu 16: 
Cho hàm số . Biết F(x) là một nguyên hàm của f(x); đồ thị hàm số đi qua điểm . Nguyên hàm F(x) là.
A.
B.
C.
D.
Câu 17: 
Kết quả là :
A.
B.
C.
D.
Câu 18: 
Tính:
A.
B.
C.
D.
Câu 19: 
Tìm 1 nguyên hàm F(x) của biết F(1) = 0
A.
B.
C.
D.
Câu 20: 
Nguyên hàm của là:
A.
B.
C.
D.
Câu 21: 
Một nguyên hàm của hàm số là :
A.
B.
C.
D.

Tài liệu đính kèm:

  • doc21 cau tac nghiem nguyen ham co dap an.doc