Trắc nghiệm Hình học lớp 10 - Phần véc tơ

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 23/02/2019 Lượt xem 6Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Trắc nghiệm Hình học lớp 10 - Phần véc tơ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trắc nghiệm Hình học lớp 10 - Phần véc tơ
Trắc nghiệm hình học lớp 10 phần véc tơ.
Cho tam giác ABC, đặt. Cặp vectơ cùng phương là:
a/ 	b/ 
c/ .	d/ 
ABCD là hình bình hành, mệnh đề dưới đây đúng là:
a/ . b/ 	 c/ 	d/ 
Cho tứ giác ABCD, số vectơ khác có điểm đầu , điểm cuối là các đỉnh của tứ giác là:
a/ 4	b/ 6	 	c/ 8	d/ 12.
Cho A, B, C phân biệt, mệnh đề dưới đây đúng là:
a/ 	 b/ 	 c/ .	d/ 
Cho G là trọng tâm tam giác ABC, I là trung diểm của BC. Mệnh đề dưới đây đúng là:
a/ 	 b/ 	c/ 	d/ .
Cho tam giác ABC , điểm I thoả mãn: . Nếu thì cặp số (m; n) bằng:
a/ (3; 4)	 	 b/ (3/4; 1/4) .	c/ (1/3; -1/5)	d/ (1/4; 1/4)
Cho , đối nhau. Mệnh đề dưới đây sai là:
a/ ngược hướng	b/ cùng độ dài
c/ cùng hướng.	d/ 
M trên đoạn AB sao cho 5AM = AB. Ta có:
a/ 	b/ .	c/ 	d/ 
Cho hình vuông ABCD cạnh a, độ dài vectơ bằng:
a/ a.	b/ 3a	c/ 	d/ 2
Cho G là trọng tâm tam giác ABC vuông, cạnh huyền BC =12. Độ dài vectơ bằng:
a/ 2	b/ 8	c/ 6	d/ 4.
Cho không cùng phương, . Vectơ cùng hướng với là:
a/ 	b/ .	c/ 	d/ 
tam giác ABC vuông tại A, AB = AC = 2. Độ dài vectơ bằng:
a/ 	b/ 2	c/ 5	d/ 2.
Cho hình bình hành ABCD , điểm M thoả mãn: . Khi đó M là trung điểm của:
a/ AB	b/ BC	c/ CD	d/ DA.
ABCD là hình chữ nhật, AB = 4a, AD = 3a. Độ dài vectơ bằng:
a/ 7a	b/ 2a	c/ 5a.	d/ 6a
Cho tam giác ABC, tập hợp các điểm M sao cho là:
a/ một đường thẳng đi qua trọng tâm cúa tam giác ABC
b/ đường tròn có tâm là trọng tam của tam giác ABC và bán kính bằng 6
c/ đường tròn có tâm là trọng tam của tam giác ABC và bán kính bằng 2.
d/ đường tròn có tâm là trọng tam của tam giác ABC và bán kính bằng 18
Cho tam giác ABC , điểm I thoả mãn: . Nếu thì cặp số (m; n) bằng:
a/ (3/5; 2/5).	 	 b/ (2/5; 3/5) 	c/ (-3/5; 2/5)	d/ (3/5; -2/5)
I là trung điểm của AB, M tuỳ ý. Ta có:
a/ .	b/ 	
c/ 	d/ 
ds: 1c, 2a, 3d ,4c, 5d, 6b, 7c, 8b, 9a, 10d, 11b, 12d, 13d, 14c, 15c, 16a, 17a

Tài liệu đính kèm:

  • docToan_hinh_10_chuong_vecto.doc