Thi kiểm tra học kì II môn Giáo dục công dân 7 (đề 1)

doc 5 trang Người đăng haibmt Ngày đăng 25/04/2016 Lượt xem 4344Lượt tải 6 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thi kiểm tra học kì II môn Giáo dục công dân 7 (đề 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thi kiểm tra học kì II môn Giáo dục công dân 7 (đề 1)
THI KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN GDCD 7 ( ĐỀ 1 )
 Ma trận đề kiểm tra GDCD 7 (đề 1 )
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
 Cấp độ thấp
 Cấp độ cao
1. Sống Sống và làm việc có kế hoạch , bảo vệ môi trường, bảo vệ di sản văn hoá, quyền trẻ em
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Hiểu được sống và làm việc có kế hoạch, bảo vệ môi trường bảo vệ di sản văn hoá, quyền trẻ em
 Sốcâu Số điểm
Tỉ lệ
Số câu 1
Số điểm 1. Tỉ lệ 10%
Số câu 1
Số điểm 1 Tỉ lệ 10%
2. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 Nhận biết bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Số câu Số điểm
Tỉ lệ
Số câu 1
Số điểm 1
Tỉ lệ 10%
Số câu 1
Số điểm 1
.Tỉ lệ 10%
3 Sống và làm việc có kế hoạch 
 Biết 
Sống và làm việc có kế hoạch
Số câu Số điểm
Tỉ lệ
Số câu 1
Số điểm 1
Tỉ lệ 10%
Số câu 1 
Số điểm 1.Tỉ lệ 10%
4 Bảo vệ di sản văn hóa
Thế nào là di sản văn hóa ?
 Vì sao phải bảo vệ di sản văn hóa ?
Số câu Số điểm
Tỉ lệ
Số câu 1a
Số điểm 1,5
Tỉ lệ 15%
Số câu 1b
Số điểm 0.5
Tỉ lệ 5%
%
Số câu 1
Số điểm 2
Tỉ lệ 20%
5 Bảo vệ tài nguyên ,môi trường
Thế nào là tài nguyên thiên nhiên, môi trường
Cho biết tầm quan trọng của tài nguyên thiên nhiên, môi trường
Số câu Số điểm
Tỉ lệ
Số câu 1a
Số điểm 1,5
Tỉ lệ 15%
Số câu 1b
Số điểm 1,5
Tỉ lệ 15%
Số câu 1
Số điểm 3
Tỉ lệ 30%
6. Bảo vệ môi trường, TNTN
Tình huống học sinh
Số câu Số điểm
Tỉ lệ
Số câu 1
Số điểm 2
Tỉ lệ 20%
 Tổng số câu Tổng số điểm 
Tỉ lệ %
Số câu 2
Số điểm 2
Tỉ lệ 20%
Số câu 2/3+1/2
Số điểm 3
Tỉ lệ 30%
Số câu 1
Số điểm 1
Tỉ lệ 10%
Số câu ½+1/3
Số điểm 2
Tỉ lệ 20%
Số câu 1
Số điểm 2
Tỉ lệ 20%
Số câu 6
Số điểm 10
Tỉ lệ 100%
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 	THI HỌC KỲ II	Năm học: 2014 - 2015
 GIỒNG TRÔM 	Môn thi: GDCD 7 Đề: I
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 	 Thời gian: 45 phút
 	 SƠN PHÚ 	Phòng thi: 	SBD: .	Số tờ:	 
Ngày thi: / ./. 
Họ và tên: ..	
Lớp: . 	
Điểm
Lời phê
Chữ ký của giám thị
Chữ ký của giám khảo
I.TRẮC NGHIỆM (3đ )
Câu 1. Khoanh tròn chữ cái vào câu đúng nhất : (1 đ)
1. Câu tục ngữ nào sau đây thể hiện sống và làm việc có kế hoạch ?
	a. Chưa học bò đã lo học chạy.
	b. Việc hôm nay chớ để ngày mai.
	c. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo .
	d. Ăn chắc ,mặc bền
2. Hành vi nào là góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường ?
	a. Đổ rác xuống kênh, rạch.
	b. Vứt xác động vật chết ra đường.
	c. Xả khói bụi bẩn ra không khí.
	d. Chặt cây đã đến tuổi thu hoạch trồng lại cây con. 
3. Hành vi nào là góp phần bảo vệ di sản văn hóa ?
	a. Giữ gìn sạch đẹp danh lam thắng cảnh.
	b. Buôn bán cổ vật không có giấy phép.
	c. Lầy cắp cổ vật về nhà.
	d. Đập phá các di sản văn hóa.
4. Hành vi nào vi phạm đến quyền trẻ em ?
	a. Đánh đập hành hạ trẻ em.
	b. Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng.
	c. Buộc trẻ em nghiện hút phải đi cai nghiện.
	d.Không dụ dỗ trẻ em đánh bạc hút thuốc.
Câu 2. Những ý kiến dưới đây là đúng hay sai ? Đánh dấu x vào ô tương ứng : (1 đ)
Ý kiến
Đúng
Sai
1. Ủy ban nhân dân xã( phường, thị trấn ) do nhân dân trực tiếp bầu ra
2. Hội đồng nhân dân xã( phường, thị trấn ) do nhân dân trực tiếp bầu ra
3. Hội đồng nhân dân xã( phường, thị trấn ) do Ủy ban nhân dân cùng cấp bầu ra
4. Ủy ban nhân dân xã( phường, thị trấn ) chịu sự giám sát của Hội đồng nhân dân cùng cấp
Câu 3. Điền vào chỗ trống cho đúng những cùm từ còn thiếu trong câu sau đây: (1đ )
 	Sống và làm việc có kế hoạch là biết., sắp xếp những  hàng ngày, hằng tuần. để mọi công việc được., có hiệu quả có chất lượng
TỰ LUẬN : (7đ )
Câu 4 : Thế nào là di sản văn hóa ? Vì sao phải bảo vệ di sản văn hóa ? (2đ )
Câu 5 : Thế nào là tài nguyên thiên nhiên, thế nào môi trường ? Cho biết tầm quan trọng của tài nguyên thiên nhiên và môi trường ? (3đ )
Câu 6: Nêu hai hành vi gây ô nhiểm môi trường nơi em ở và đề xuất hai biện pháp nhằm bảo vệ, giữ gìn môi trường trong sạch ? (2đ )
Bài làm
ĐÁP ÁN KIỂM TRA GDCD 7 - ĐỀ 1
I. TRẮC NGHIỆM : (3 đ)
 Câu 1: (1đ )
 1 b, 2d , 3a , 4a
 Câu 2 : Đúng 2 , 4 Sai 1 , 3 (1đ) .
 Câu 3 : (1đ) 
 xác định nhiệm vụ ; công việc ; một cách hợp lí ; thực hiện đầy đủ
II. TỰ LUẬN : (7 đ)
Câu 4 : (2đ)
 Nêu khái niệm về di sản văn hóa (1đ)
Di sản văn hóa: Là sản phẩm tinh thần , vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được lưu truyền từ thế hệ nầy qua thế hệ khác
 Vì sao phải bảo vệ (1. đ)
 + Thể hiện niềm tự hào dân tộc
 + Thể hiện truyền thống đạo lí của dân tôc.
 + Đem lại nguồn thu nhập cao, tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa các dân tộc, các nước.
 + Góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường sống của con người.
 	Câu 5 : (3 đ)
 Nêu đúng khái niệm môi trường , tài nguyên thiên nhiên (1,5đ)
*Môi trường:
	- Là toàn bộ các điều kiện tự nhiên bao quanh con người, có tác động đến sự tồn tại của con người và thiên nhiên .
*Tài nguyên thiên nhiên :
	Là những của cải có sẳn trong tự nhiên, con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng phục vụ cho cuộc sống con người
 * Tầm quan trọng bảo vê môi trường, tài nguyên thiên nhiên ( 1,5 đ)
 Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng dặc biệt đối với con người, tạo nên cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo cho con người phương tiện sinh sống, phát triển trí tuệ, đạo đức, tinh thần. 
Câu 6 : (2đ)
 Nêu được 2 hành vi ô nhiểm môi trường nơi mình ở (1. đ) 
	+ Sử dụng hóa chất không đúng qui định gây ô nhiểm nguy hiểm cho con người..
	+ Các loại nước thải, khí thải , từ các nhà máy, rác thải trong sinh hoạt của dân cư xả ra bừa bãi, gây ô nhiểm nước và không khí.
	- Đề xuất 2 biện pháp bảo vệ môi trường (1. đ )
 + Không xả rác và các chất thải bừa bãi
 + Làm sạch các ao, hồ, khơi dòng các con sông, không xả rác xuống ao hồ.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi.doc