Ma trận kiểm tra 1 tiết Đại số 9 (tiết 46) năm học 2016 - 2017

doc 5 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 19/02/2019 Lượt xem 135Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận kiểm tra 1 tiết Đại số 9 (tiết 46) năm học 2016 - 2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ma trận kiểm tra 1 tiết Đại số 9 (tiết 46) năm học 2016 - 2017
Trường THCS Phổ Thạnh
Tổ Tự nhiên 1
GV : Nguyeãn Trí Duõng
MA TRẬN 
KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 9 (tiết 46)
Năm học 2016-2017
I. Mục đích:
- Kiểm tra đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức của học sinh qua học tập chương III 
- Kiểm tra kỹ năng tính toán, trình bày lời giải, kỹ năng vận dụng lí thuyết vào bài tập.
- Rèn tính cẩn thận, ý thức nghiêm túc, trung thực trong kiểm tra. Qua bài kiểm tra GV rút kinh nghiệm điều chỉnh việc dạy – học đạt kết quả tốt hơn
II. Hình thức: Kết hợp cả hai hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan.
III. Ma trận:
 Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1. Phương trình dạng 
ax + by = c
Nhận biết được pt bậc nhất2 ẩn và nghiệm của pt bnhất 2 ẩn
Biết cách tìm nghiệm tổng quát của p.tbậc nhất hai ẩn 
2
1,0
1
0,5
3
1,5
2. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Giải hệ ph.trình
Biết giải hệ pt trong trường hợp đơn giản
Hiểu được các phương pháp giải hệ p trình
Vận dụng linh hoạt phương pháp giải hp.trình
1
0,5
1(1a)
1,5
2(1b,2)
3,5
1(4)
0,5
5
6,0
3. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
Biết các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
Giải được bài toán lập hệ phương trình thông qua 3 bước đã học
Vận dụng chuyển btcó lời văn sang btgiải hpt bậc nhất2 ẩn
1
0,5
1 (3)
1,5
1
0,5
3
2,5
Tổng số câu 
Tổng số điểm 
3
3,0
3
4,0
4
3,0
14
10,0
Nguyeãn Trí Duõng
Trường THCS Phổ Thạnh
Họ và tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lớp : .9/ . . . . . . . 
KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 ( Tiết 46 ) 
 Năm học 2016 – 2017
Thời gian : 45 p . Ngày kiểm tra :. . . /. 2. . / 2017
Điểm
Lời phê của thầy giáo
 A.TRẮC NGHIỆM :(0,5đ x 6) Chọn kết quả phù hợp rồi ghi vào ô trống trong phần bài làm, 
không được tẩy xóa
 Câu 1: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?
 A. 3x2 + 2y = – 1	B. x – 2y = 1	C. 3x – 2y – z = 0	D. + y = 3
 Câu 2: Nếu phương trình mx + 3y = 5 có nghiệm (1; –1) thì m bằng:
 A. 2	B. –2	C. -8	D. 8
 Câu 3: Phương trình x – 3y = 0 có nghiệm tổng quát là:
 A. (x R; y = 3x)	B. (x = 3y; y R)	C. (x R; y = 3) D. (x = 0; y R)
 Câu 4: Cho hệ phương trình: . Số nghiệm của hệ là:
 A. một nghiệm 	B. hai nghiệm	C. vô nghiệm	D. vô số nghiệm
 Câu 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình thường có mấy bước chính ?
 A. 3 bước	B. 4 bước	C. 5 bước	D. 6 bước
Câu 6: Cho hai số có tổng của chúng bằng 12 và hiệu của chúng bằng – 8. Hai số đó là :
 A. –2 và 10	B. –10 và 2	C. 2 và 10	D. –2 và –10
 B .TỰ LUẬN: (7,0 đ)
 Bài 1 :(3,0 đ) Giải các hệ phương trình sau:
a) 	b) 
 Bài 2: (1,5 đ) Xác định a, b để hệ phương trình có nghiệm (1; –2)
Bài 3: (2,0 đ) Hai người xây chung một ngôi nhà sẽ hoàn thành trong 20 ngày. Nhưng khi làm chung được 16 ngày thì người thứ nhất nghỉ, còn người thứ 2 tiếp tục làm trong 6 ngày thì hoàn thành ngôi nhà. Hỏi khi làm riêng thì mỗi người hoàn thành ngôi nhà trong bao lâu ?
Bài 4: (0,5 đ ) Cho ba số x,y,z không âm thỏa mãn xy + yz + zx = 99.Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = xyz ?
BÀI LÀM
 A.TRẮC NGHIỆM : 
Câu
1
2
3
4
5
6
Chọn
 B. TỰ LUẬN : 
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 9 – TIẾT 46 
GV: Nguyeãn Trí Duõng
I-Trắc nghiệm (3,0 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
B
D
B
D
A
C
II-Tự luận (7,0 điểm)
Bài
Nội dung
Điểm
1a
Vậy hệ có nghiệm duy nhất 
0,25
0,5
0,5
0,25
1b
Đặt . 
Ta có hệ: 
Khi đó: Vậy hệ có nghiệm duy nhất 
0,25
0,5
0,5
0,25
2
Vì hệ phương trình có nghiệm (-1;2) nên ta có:
0,50
0,50
0,75
0,25
3
Gọi: Thời gian người thứ I,II h/thành cv x,y ngày (x,y > 0) 
 Trong : 1 ngày người thứ nhất I,II làm được (cv) , (cv) 
1 ngày cả 2 người làm(cv);Ta có pt: += (1) 	
Hai người làm chung 16 ngày hoàn thành được 16/20 = 4/5 cv; còn lại1/5 cv
Do người thứ II làm trong 6 ngày thì hoàn thành công việc ta có pt (cv)
Từ (1) và (2) ta có hệ pt: (Thỏa mãn đk)
Vậy khi làm riêng người thứ nhất hoàn thành công việc trong 60 ngày, người thứ hai hoàn thành trong 30 ngày.	
0,25
0,25
0,25
0,50
0,25
4
99 = xy+yz+zx ≥ = 
; max P =khi xy=yz=zx
0,25
0,25
* Ghi chú: Mọi cách giải khác đúng đều cho điểm tối đa

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_1_tiet_t_46_chuong_3_dai_9_chuan_KTKN.doc