Ma trận đề kiểm tra môn Khoa học xã hội lớp 8 - Năm học 2014-2015

docx 1 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 01/02/2021 Lượt xem 112Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận đề kiểm tra môn Khoa học xã hội lớp 8 - Năm học 2014-2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ma trận đề kiểm tra môn Khoa học xã hội lớp 8 - Năm học 2014-2015
Chủ đề
Kiến thức bộ môn khác liên quan, kiến thức thực tế
Số câu/ số điểm
Mức độ nhận thức
Tổng
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
Nước Đại Việt ta
Văn học, Lịch sử, GDCD
9/ 0,9
0,9
0,9
Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa cộng đồng dân cư
GDCD, Địa lí, Văn học
4/0,4
0,4
0,4
Hịch tướng sĩ
Văn học, Lịch sử, GDCD
5/ 0,5
0,4
0,1
0,5
Chiếu dời đô
Văn học, Lịch sử, Địa lí
4/0,4
0,4
0,4
Thuế máu
Văn học, Lịch sử
3/ 0,3
0,3
0,3
Địa lí tự nhiên Việt Nam
Địa lí, thực tế
5/0,5
0,5
0,5
Nhật Bản cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
Lịch sử, GDCD
1/ 2,0
0,5
1,5
2,0
Giữ chữ tín
GDCD, Văn học
1/ 1,0
0,5
0,5
1,0
Bạo lực học đường
GDCD, Văn học, thực tế
1/ 1,0
0,25
0,75
1,0
Kiến thức thực tế
Văn học, GDCD, Địa lí
1/ 2,0
2,0
2,0
Địa lí tự nhiên Việt Nam
Địa lí, Lịch sử, thực tế
1/ 1,0
1,0
1,0
Tổng số câu/ Số điểm
35/ 10,0
2,75
2,0
1,75
3,5
10,0

Tài liệu đính kèm:

  • docx3-MATRAN-KHXH 1415.docx