Kiểm tra học kỳ I năm học 2014-2015 môn: Toán – lớp 6 (Đề 3)

doc 3 trang Người đăng khoa-nguyen Ngày đăng 20/07/2017 Lượt xem 275Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kỳ I năm học 2014-2015 môn: Toán – lớp 6 (Đề 3)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kỳ I năm học 2014-2015 môn: Toán – lớp 6 (Đề 3)
KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2014-2015
Môn: Toán – lớp 6
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
 	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
 Cấp độ
Chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
Tập hợp
Hợp số 
Dấu hiệu chia hết
Thực hiệ phép tính 
Thực hiệ phép tính 
Toán bội chung 
Số câu: 
2
1
2
1
6
Số điểm 
2
1
2
2
7
2.Số nguyên.
Số nguyên 
Số câu 
1
1
Số điểm 
0,5
0,5
3. Đoạn thẳng
Vẽ hình 
Tính độ dài
Trung điểm của đoạn thẳng
Số câu 
1
1
3
Số điểm 
0,5
1
1
2,5
Tổng số câu 
3
1
3
2
9
Tổng số điểm 
2,5
1,5
3
3
10
Trong mỗi ô, số ở góc trên bên trái là số lượng câu hỏi trong ô đó, số ở dòng dưới bên phải là tổng số điểm trong ô đó.
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2014-2015
Môn: Toán – lớp 6
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu1 (1,5 điểm) Cho tập hợp A ={1;2; 3; 4; 5; 6} 
Điền các kí hiệu thích hợp vào ô trống : 
 5 A ; 9A ; {1; 2; 3}A ; {1;2; 3; 4; 5; 6; 7} A
Trong tập hợp A số nào là hợp số ?
Câu 2(1 điểm):
Trong các số sau số nào chia hết cho cả 3 và 5: 135; 280; 297; 360. 
Biểu diễn số − 2 và + 4 trên trục số 
0
Câu 3(3 điểm): Thực hiện phép tính 
	a) 5.32 − 22. 32 
	b) 20 − [52 − (5 − 1)2] 
	c) [(− 50 + 79 )(115 − 45)] : 58
Câu 4( 2,5 điểm): 
Cho đoạn thẳng AC dài 5cm. Vẽ điểm B nằm giữa A và C sao cho BC = 2cm.
Tính AB.
Trên tia đối của tia BC lấy điểm D sao cho BD = 6cm. Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng BD không? Vì sao?
Câu 5(2 điểm): 
Học sinh khối 6 của một trường, khi xếp hàng 8, hàng 9, hàng 10 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh đó trong khoảng từ 300 đến 700. Tính số học sinh khối 6 của trường đó.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−HẾT−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 6 – HKI 
Câu
Nội dung
Điểm
1
(1,5đ)
a
Điền đúng một kí hiệu 0,25 đ
1
b
Chọn đúng mỗi số 0,25đ
0,5
2
(1đ)
a
135; 360. ( mỗi số 0,25đ)
0.5
b
Điền đúng mỗi số 0,25đ
0,5
3
(3đ)
a
75.32 − 52. 32 = 75.9 – 25.9 = 9(75 − 25) = 9.50 = 450
1
b
20 − [52 − (5 − 1)2] = 20 – [ 25 – 42] = 20 – 9 = 11
1
c
[(− 50 + 79 )(115 − 45)] : 58 = (29.70): 58 = 35
1
4
(2,5đ)
H
0,5
a
Vì B nằm giữa A và C nên: AB + BC = AC
Thay số tính được :AB = 3cm	
0,5
0,5
b
Vì A nằm giữa B và D nên: AB + AD = BD	
Thay số tính được AD = 3cm
Þ A là trung điểm của BD
Ta có A nằm giữa B và D và AB = AD = 3cm
Nên A là trung điểm của BD	
0,5
0,5
0,5
5
(2,0đ)
 Gọi x là số học sinh khối 6 của trường (xÎN)
 Theo đề, ta có:xÎ BC(8,9,10) và 300 < x < 700
 BCNN(8,9,10) = 23.32.5 = 360	
 BC(8,9,10) = B(360) = { 0; 360; 720...}
 Do 300 < x < 700 nên x = 360	
0,25đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,25đ

Tài liệu đính kèm:

  • docTO61_MH2.doc