Kiếm tra học kì I năm học 2015 - 2016 môn Toán 6 - Trường THCS Trần Phú

docx 2 trang Người đăng nguyenlan45 Ngày đăng 27/11/2017 Lượt xem 198Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiếm tra học kì I năm học 2015 - 2016 môn Toán 6 - Trường THCS Trần Phú", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiếm tra học kì I năm học 2015 - 2016 môn Toán 6 - Trường THCS Trần Phú
TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ 
KIẾM TRA HKI
Năm học 2015-2016
MÔN TOAN 6
Thời gian :60 phút
NÔI DUNG ĐẾ
Bài 1(2,5 đ)
a/Tìm số đối của các số sau: 2015 ; -2016
b/Tính giá trị của lũy thừa : ; 
c/ Biểu diễn các số sau trên trục số: -3; 0; 2
d/ Trong các số sau: 141; 130; 253.Số nào chia hết cho 3, số nào chia hết cho 5?
e/ Trong các số sau: 15; 16; 0; 17 số nào là bội của 4?
Bài 2 (2đ): Thực hiện các phép tính sau(hợp lí nếu có thể)
a/(-12) + (-9)
b/28.75 +28.25 -2700
c/75- (3. – 4. )
d/ (-1075) – (29 - 1075)
Bài 3/ (1,5đ)
1/Tìm số tự nhiên x, biết: 2.x – 18 =20
2/ Tìm ƯC( 60, 90, 135)
Bài 4/(2đ)
Trên đường thẳng xy lấy điểm O. Lấy điểm M thuộc tia Ox, N thuộc tia Oy sao cho OM=3cm, ON=3cm
a/ Vẽ hình. Kể tên các tia trùng nhau gốc O
b/ Tính độ dài đoạn thẳng MN.
c/Điềm O có là trung điềm của đoạn thẳng MN không ? Vì sao?
Bài 5/ (1,5đ)
Khối 6 của trường khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh khối 6 trong khoảng từ 170 đến 200 bạn. Tìm số học sinh khối 6?
Bài 6/ (0,5đ)
Tìm số tự nhiên x , biết rằng : (x+1) + (x+2) + (x+3) +..+(x+30) = 795

Tài liệu đính kèm:

  • docxkiem_tra_hki.docx