Kiểm tra 1 tiết (tiết 36) chương II Đại số 11

doc 3 trang Người đăng khoa-nguyen Ngày đăng 31/07/2017 Lượt xem 409Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết (tiết 36) chương II Đại số 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 1 tiết (tiết 36) chương II Đại số 11
TUẦN 12 Ngày soạn:20/10/2015
 Ngày giảng:.
Tiết 36: Kiểm tra 1 tiết
Mục tiêu
Biết vận dụng quy tắc cộng, quy tắc nhân, chỉnh hợp, tổ hợp, vào giải bài toán liên quan
Biết xác định không gian mẫu, biến cố và tính được xác suất.
Các kiến thức kĩ năng kiểm tra
Kiến thức: 
Nội dung Chương II: “ Tổ hợp- xác suất”.
Kỹ năng:
-Vận dụng thành thạo tính chất, công thức của hoán vị, chỉnh hợp , tổ hợp, xác suất.
- Hình thức kiểm tra: Tự luận.
III. Tiến trình lên lớp
Ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số
Kiểm tra
MA TRẬN ĐỀ 
Chủ đề- Mạch kiến thức kỹ năng
Mức độ nhận thức
Tổng
1
2
3
4
Quy tắc cộng, nhân
 1
 2.0
1
 2.0
Nhị thức Niu-tơn
2
 2.0
1
 2.0
Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp
3
 2.0
1
 2.0
Xác suất
4a
 3.0
4b
 1.0
2
 4
Tổng
 1
 2.0
1
 2.0
2
 5.0
1
 1.0
5
 10
 ĐỀ KIỂM TRA
Câu 1(2 điểm)
 Từ các chữ số:1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 100
Câu 2(2 điểm)
 Hãy khai triển biểu thức thành đa thức. Khi đó hệ số của trong đa thức đó bằng bao nhiêu ?
Câu 3(2 điểm)
 Cho 6 điểm không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có thể lập được bao nhiêu tam giác mà các đỉnh thuộc tập điểm đã cho
Câu 4(4 điểm)
Lấy ngẫu nhiên một thẻ từ một hộp 20 thẻ đánh số từ 1 đến 20.
Tìm xác suất để thẻ lấy ra ghi số lẻ và chia hết cho 3?
Giả sử A và B là hai biến cố liên quan đến phép thử T. Biết A, B và biến cố giao AB có xác suất P(A)=0,8: P(B)=0,5; P(AB)=0,4. Tính: 
 ..Hết.
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
(Nếu học sinh làm theo cách khác đúng thì chấm và cho điểm từng phần tương ứng. Bài làm của học sinh phải chi tiết, lập luận chặt chẽ).
Câu
Đáp án
Điểm
1
* số có 1 chữ số: 6 cách
* số có 2 chữ số có dạng là :
 +Chọn a: có 6 cách
 + Chọn b: có 6 cách
 Theo quy tắc nhân có :6*6=36 cách
Theo quy tắc cộng có 36+6=42 cách
Vậy có 42 số cần tìm
0.5
0.5
0.5
0.5
2
Từ đó rút ra được hệ số của bằng 240.
0.75
0.75
0.5
3
Lấy 3 điểm từ 6 điểm không thẳng hàng lập thành 1 tam giác và các điểm không sắp thứ tự
Vậy số tam giác là: 
1.0
1.0
4
Ta có ; 
Biến cố A:” thẻ lấy ra ghi số lẻ và chia hết cho 3”
Vậy :
b) 
1.0
1.0
1.0
1.0

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_kiem_tra_1_tiet_chuong_2_dai_so_11.doc