Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018 môn thi: Toán

docx 1 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 14/02/2019 Lượt xem 118Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018 môn thi: Toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018 môn thi: Toán
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA 
 KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 120 phút ( Không kể thời gian giao đề )
Ngày thi: 6/4/2017
 Câu I: ( 2,0 điểm )
1, Giải các phương trình sau: 
 a, 
 b, 
2, Giải hệ phương trình sau: 
Câu II: ( 2,0 điểm ) 
 Cho biểu thức , với .
 1, Rút gọn biểu thức A
 2, Chứng minh rằng với mọi giá trị của x thỏa mãn điều kiện xác định thì A > 0.
Câu III: ( 2,0 điểm ) 
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng và parabol 
 1, Tìm m để đường thẳng (d) đi qua điểm A(2;-1)
 2, Gọi A() và B() là giao điểm của (P) và (d). Tìm m để .
Câu IV: ( 3,0 điểm ) 
 Cho đường tròn (O; R), từ một điểm A trên (O) kẻ tiếp tuyến d với (O). Trên đường thẳng d lấy điểm
 M bất kì ( M khác A) kẻ cát tuyến MNP và gọi K là trung điểm của NP, kẻ tiếp tuyến MB (B là tiếp điểm). 
 Kẻ AC ^ MB, BD ^ MA, gọi H là giao điểm của AC và BD, I là giao điểm của OM và AB.
1, Chứng minh tứ giác AMBO nội tiếp.
2, Chứng minh OAHB là hình thoi.
3, Tìm quỹ tích của điểm H khi M di chuyển trên đường thẳng d
Câu V: ( 1,0 điểm )
 Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn . Chứng minh rằng:
HẾT -
( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm )
 Họ và tên thí sinh: .......................................................................... Số báo danh: .................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docxToan_De_thi_thu_tuyen_sinh_vao_10_THPT_2017_2018_tinh_Thanh_Hoa.docx