Đề thi thử HK I Toán 10

docx 2 trang Người đăng khoa-nguyen Ngày đăng 29/07/2017 Lượt xem 381Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử HK I Toán 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi thử HK I Toán 10
ĐỀ THI THỬ HKI
Câu 1: Tìm TXĐ của các hàm số sau: a. ; b. 
Câu 2: Xác định và vẽ parabol (P) biết: (P): đi qua điểm A(2; –3) và có đỉnh I(1; –4).
Câu 3: Giải các phương trình và hệ phương trình sau:
; b. ; c. ; d. 
Câu 3: Cho phương trình: (*). Tìm m để (*) có hai nghiệm x1, x2 thoả: Câu 4: Cho 3 điểm A, B, C có A(1; –1), B(5; –3), C(2; 0).
	a) Tính chu vi và nhận dạng tam giác ABC. b) Tìm toạ độ điểm M biết .
	c) Tìm tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
Câu 5: Cho 3 điểm A, B, C với A(1;2); B(-2;0); C(-1;1)
Chứng minh 3 điểm A, B, C không thẳng hàng.
Tính , tính góc giữa hai vectơ và ?
Tính chu vi và diện tích tam giác ABC?
Tìm tọa độ trực tâm tam giác ABC và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC?
Câu 6: Chứng minh rằng: ; với a, b, c > 0. 
ĐỀ THI THỬ HKI
Câu 1: Tìm TXĐ của các hàm số sau: a. ; b. 
Câu 2: Xác định và vẽ parabol (P) biết: (P): đi qua điểm A(2; –3) và có đỉnh I(1; –4).
Câu 3: Giải các phương trình và hệ phương trình sau:
; b. ; c. ; d. 
Câu 3: Cho phương trình: (*). Tìm m để (*) có hai nghiệm x1, x2 thoả: Câu 4: Cho 3 điểm A, B, C có A(1; –1), B(5; –3), C(2; 0).
	a) Tính chu vi và nhận dạng tam giác ABC. b) Tìm toạ độ điểm M biết .
	c) Tìm tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
Câu 5: Cho 3 điểm A, B, C với A(1;2); B(-2;0); C(-1;1)
Chứng minh 3 điểm A, B, C không thẳng hàng.
Tính , tính góc giữa hai vectơ và ?
Tính chu vi và diện tích tam giác ABC?
Tìm tọa độ trực tâm tam giác ABC và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC?
Câu 6: Chứng minh rằng: ; với a, b, c > 0.

Tài liệu đính kèm:

  • docxDE_THI_HOC_KI_I_TOAN_10.docx