Đề thi học kì II môn Toán học 6

docx 5 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 14/02/2019 Lượt xem 49Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì II môn Toán học 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kì II môn Toán học 6
ĐỀ SỐ 1: QUẬN 5, NĂM 2015 – 2016
Bài 1: 	(2,5 điểm) 
Rút gọn các phân số sau: 
Tìm cặp phân số bằng nhau trong các phân số trên ở câu a
So sánh phân số lớn nhất ở câu a với 
Bài 2: (2 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau: 
Bài 3: (2 điểm) 
Tìm x biết: 
Liệt kê các phần tử của tập hợp P các số nguyên x sao cho 
Bài 4: (1,5 điểm) Ở nước ta nhiệt độ được tính theo độ C (Celsius), ở Mỹ nhiệt độ được tính theo độ F (Fahrenheit). Công thức đổi từ độ C sang độ F là: (F và C là số độ F và số độ C tương ứng) 
	Hôm nay nhiệt độ ngoài trời của thành phố Hồ Chí Minh là 350C tương ứng bao nhiêu độ F? Lập công thức đổi từ độ F sang độ C. 
Bài 5: (2 điểm) Vẽ , vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy sao cho .
Tia Oz có là tia phân giác của không? Vì sao? 
Vẽ tia Om là tia đối của tia Ox, tia On là tia đối của tia Oy. Tính .
BÀI GIẢI
Bài 1: 	(2,5 điểm) 
Rút gọn các phân số sau: 
Giải:
	Ta có	; ; ; 
Tìm cặp phân số bằng nhau trong các phân số trên ở câu a
Giải:
Ta có 	 (vì ) 
So sánh phân số lớn nhất ở câu a với 
Giải:
Vì nên 
 Phân số lớn nhất là: 
Ta có 	
Vì nên 
Bài 2: (2 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau: 
Giải:
Giải:
Bài 3: (2 điểm) 
Tìm x biết: 
Giải:
Liệt kê các phần tử của tập hợp P các số nguyên x sao cho 
Giải:
	Ta có 	
	Mà nên 
	Vậy 
Bài 4: (1,5 điểm) Ở nước ta nhiệt độ được tính theo độ C (Celsius), ở Mỹ nhiệt độ được tính theo độ F (Fahrenheit). Công thức đổi từ độ C sang độ F là: (F và C là số độ F và số độ C tương ứng) 
	Hôm nay nhiệt độ ngoài trời của thành phố Hồ Chí Minh là 350C tương ứng bao nhiêu độ F? Lập công thức đổi từ độ F sang độ C. 
Giải:
	Ta có:	350C có độ F tương ứng là: 
	Mà 
	Vậy công thức đổi từ độ F sang độ C là: 
Bài 5: (2 điểm) Vẽ , vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy sao cho .
Tia Oz có là tia phân giác của không? Vì sao? 
Giải:
	Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy
	Nên 
	Ta có (500 = 500)
	Mà tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy
	 Tia Oz là tia phân giác của 
Vẽ tia Om là tia đối của tia Ox, tia On là tia đối của tia Oy. Tính .
Giải:
	Vì tia On là tia đối của tia Oy
	Nên và là hai góc kề bù
	Vì tia Om là tia đối của tia Ox
	Nên và là hai góc kề bù

Tài liệu đính kèm:

  • docxDE_THI_HOC_KY_2_TOAN_6_TPHCM.docx