Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học: 2015 – 2016 môn: Vật lí thời gian: 150 phút

doc 4 trang Người đăng TRANG HA Ngày đăng 05/05/2016 Lượt xem 620Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học: 2015 – 2016 môn: Vật lí thời gian: 150 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học: 2015 – 2016 môn: Vật lí thời gian: 150 phút
 PHÒNG GD & ĐT THANH OAI ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÍCH HÒA NĂM HỌC: 2015 – 2016 
 Môn: Vật lí
 Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (5 điểm)
 Một thuyền máy dự định đi xuôi dòng từ A đến B rồi lại quay về. Biết vận tốc của thuyền so với nước yên lặng là 15 km/h, vận tốc của nước so với bờ là 3 km/h, AB dài 18km.
a/ Tính thời gian chuyển động của thuyền?
b/ Tuy nhiên trên đường quay về A, thuyền bị hỏng máy và sau 24 ph thì sửa xong. Tính thời gian chuyển động của thuyền (kể cả thời gian sửa máy)?
Câu 2 (6 điểm)
 Một đèn (220V – 100W) đươc mắc vào nguồn điện U = 220V. Điện trở tổng cộng của dây dẫn, công tắc điện từ nguồn đến đèn là 16Ω.
a/ Tính cường độ dòng điện qua đèn và hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn. Đèn có sáng bình thường không? Tại sao?
A2
A1
R4
R2
R1
R3
R5
M
N
K
P
Q
b/ Mắc thêm một bếp điện (220V – 1210W) song song với đèn. Tính cường độ dòng điện qua mạch chính, qua đèn, qua bếp, hiệu điện thế của đèn. Đèn có sáng bình thường không?
Câu 3: (6 điểm)	
 Cho mạch điện như hình vẽ. Biết U = 6V, các 
Ampekế và khóa K có điện trở không đáng kể,
R1 = 6Ω; R2 = 4Ω; R4 = 3Ω; R5 = 6Ω.
Khi K mở A1 chỉ 0,5A. Tính R3?
Tính số chỉ của Ampekế khi khóa K đóng?
Câu 4:(3 điểm)
 Một bình nóng lạnh có ghi 220V - 1100W được sử dụng với hiệu điện thế 220V.
	a. Tính cường độ dòng điện chạy qua bình khi đó.
	b. Tính thời gian để bình đun sôi 11 lít nước từ nhiệt độ 20oC, biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K; bỏ qua nhiệt lượng hao phí.
	c. Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bình như trên trong 30 ngày, biết rằng thời gian sử dụng trung bình mỗi ngày là 40 phút và giá tiền điện là 1500đ/kwh.
 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
 PHÒNG GD & ĐT THANH OAI 
 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÍCH HÒA 
 HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ 9 
 NĂM HỌC: 2015 – 2016
Câu 1: (5đ) 
Nội dung
Điểm
 Gọi vận tốc khi thuyền đi từ A đến B là v1, vận tốc khi thuyền đi từ Bvề A là v2 
Ta có: v1 = vt + vn = 15 + 3 = 18 km/h
 v2 = vt - vn = 15 - 3 = 12 km/h
 Thời gian thuyền đi từ A đến B là: t1 = = 
 Thời gian thuyền đi từ B về A là: t2= 
 Thời gian cả đi lẫn về là: t1 + t2 = 1 + 1,5 = 2,5 h
24 ph = 0,4h.
Thời gian sửa thuyền, thuyền tự trôi được quãng đường là:
 3.0,4 = 1,2km
Thời gian để thuyền đi từ B về A là:
t’ = 
 Vậy thời gian chuyển động của thuyền cả đi lẫn về là:
 t = t1 + t’ + 0,4 = 1 + 1,6 + 0,4 = 3h.
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,75đ
1đ
0,75
Câu 2: 6đ
a/ Điện trở định mức của đèn: R1 = Rđ = = = 484 Ω
Điện trở tương đương toàn mạch (đèn và dây nối coi như mắc nối tiếp)
 R = Rđ + Rd = 484 + 16 = 500Ω
 Cường độ dòng điện qua đèn: Iđ = Id = Imc = = = 0,44A
Hiệu điện thế giữa hai đầu đèn khi đó: 
 Uđ = Iđ Rđ = 0,44. 484 = 212,96 V
 Uđ < Uđm , đèn sáng yếu hơn bình thường.
 b/ Điện trở của bếp: R2 = Rb = = = 40Ω
Đèn và bếp mắc song song, điện trở tương đương của đèn và bếp là:
 R12 = = ≈ 37Ω; 
Rtm = R12 + Rd = 37 + 16 = 53 Ω
 Itm = = = 4,15A
HĐT giữa hai đầu đèn khi đó: 
 U’đ = Ub = Itm.R12 = 4,15. 37 = 153,55V
U’đ < Uđm, đèn sáng yếu hơn bình thường.
0,5đ
0,5đ
1đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Câu 3 : 6đ
a. Khi k mở dòng điện không qua ampe kế A2, mạch điện có dạng : 
{R4 nt [(R1 nt R3)//R2]} nt R5
Điện trở toàn mạch là : RMN = 
 R13 = R1 + R3 = 6 + R3
 Rtđ = R4 + 3 + (6 +R3). 4/ (6 +R3+4) + 6 
 = 12 → R3 = 6Ω
b. Khi K đóng, mạch điện có dạng : {[(R1 //R4)ntR2] // R3}nt R5
R14 = R1.R4/ (R1 + R4) = 2 Ω
R124 = R14 + R2 = 2 + 4 = 6 Ω
RAB = R1234 = R124 . R3/ (R124 + R3) = 6.6/(6 +6) = 3 Ω
RMN = R1234 + R5 = 3 + 6 = 9 Ω
Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính bằng số chỉ của A1 
Ia1 = UMN/RMN = 6/9 = 2/3A
 *Tai nút A : Ia1 = Ia2 + I4 → Ia2 = Ia1 – I4 (1)
 Ia1= I5 = 2/3A, U5 = I5.R5 = . 6 = 4V
UAB = UMN - U5 = 6 – 4 = 2V.
 I14 = I2 = = = A ; U14 =I14 R14 = . 2 = 
 I4 = = A. Thay I4 vào (1) được: Ia2 = - = ≈ 0,44A
 2đ
2đ
2đ
Câu 4
3 điểm
a
 Cường độ dòng điện qua bình: 
 Từ P = UI → I = = = 5A
1.0
b
Thời gian đun sôi 11 lít nước ở 20oC: 
 Q = m.c. = P.t 
 => t = = = 3360 (s)= 56 (phút) 
0,5
0,5
c
Điện năng tiêu thụ trong một tháng (30 ngày): 
 P = 1100W = 1,1KW; t= 40ph = h
A = P.t 30 = 1,1.30 = 22 (kwh)
Tiền điện phải trả trong một tháng: 
T = 22 .1500 = 33000 (đồng)
0,5
0,5

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_dap_an_HSG_ly_9_nam_2015_BH.doc