Đề ôn tập 1 tiết chương V - Đại số và giải tích 11 (cơ bản)

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 14/02/2019 Lượt xem 83Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập 1 tiết chương V - Đại số và giải tích 11 (cơ bản)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề ôn tập 1 tiết chương V - Đại số và giải tích 11 (cơ bản)
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU ĐỀ ÔN TẬP 1 TIẾT CHƯƠNG V
	 TỔ TOÁN-TIN	 ĐẠI SỐ & GIẢI TÍCH 11 CB ( MÃ ĐỀ 1080 )	 
I/TRẮC NGHIỆM(5đ): Chọn câu trả lời đúng
C1: Tính đạo hàm của hàm số 
A. 	B. 	C. 	D. 
C2: Với hàm số bằng:
A. 	B. 	C. 	D. 
C3: Hàm số nào sau đây có đạo hàm :
A. 	B. 	C. 	D. 
C4: Cho hàm số . Chọn ra câu trả lời đúng :
A. 	B. 
C. 	D. 
C5: Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình , trong đó t tính bằng giây (s) và S tính bằng mét (m). Tại thời điểm nào, gia tốc của chuyển động đạt giá trị lớn nhất?
A. .	B. .	C. .	D. .
C6: Cho chuyển động được xác định bởi phương trình , trong đó t được tính bằng giây và S được tính bằng mét. Vận tốc của chuyển động khi là:
A. 	B. 	C. 	D. 
C7: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có tung độ bằng 10.
A. 	B. 	C. 	D. 
C8: Cho hàm số . Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số biết tiếp tuyến song song với đường thẳng là:
A. 	B. 	C. 	D. 
C9: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số , biết tiếp tuyến song song với đường thẳng 
A. 	B. 
C. 	D. 
C10: Tìm điểm M có hoành độ âm trên đồ thị sao cho tiếp tuyến tại M vuông góc với đường thẳng 
A. 	B. 	C. 	D. 
II/TỰ LUẬN (5đ):
Câu 1 (1,0đ) : 
a/ViÕt phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm A(1;)
b/ ViÕt phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số , biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng 
Câu 2 (1,0đ) : a) Tính đạo hàm của hàm số sau 
	 b) Tính đạo hàm của hàm số sau . Từ đó tính .
 Câu 3 (1,0đ) : Cho hàm số . Từ đó tính .
Câu 4 (1,0đ) : Tính đạo hàm của các hàm số sau:
 y = x5 – 4x3 – x2 . Từ đó giải phương trình . 
 b) . Từ đó tính .
Câu 5 (1,0đ) : Cho hàm số (C). Xác định m để đường thẳng d: cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho tiếp tuyến của (C) tại A và B song song với nhau 

Tài liệu đính kèm:

  • docde kiem tra dao ham TN 50 co dap an.doc