Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan - Môn lý lớp 8 - Tuần 24

doc 5 trang Người đăng TRANG HA Ngày đăng 05/05/2016 Lượt xem 1060Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan - Môn lý lớp 8 - Tuần 24", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan - Môn lý lớp 8 - Tuần 24
Phòng GD-ĐT
Việt trì
đề kiểm tra TNKQ Môn: Lý Lớp: 8
 Người ra đề: Nguyễn Thị Kim Thuỷ THCS lý Tự Trọng
	Lê Thị Kim Thịnh THCS Gia Cẩm
Tuần:24
Em hãy chọn phương án đúng nhất và đánh dấu X vào phiếu trả lời:
Câu1: Môi trường nào sau đây không có nhiệt năng ?
A: Rắn	B: Lỏng 	C: Khí 	D: Chân không 
Câu2:Cách nào sau đây làm thay đổi nhiệt năng của vật?
A: Cọ sát vật với vật khác	 B: Đốt nóng vật 	
C: làm lạnh vật 	 D: Cả A,B.C.đúng
Câu3: Chọn câu đúng : 
A: Nhiệt năng là một dạng của năng lượng.	
B: nhiệt năng phụ thuộc vào nhiệt độ 
C: Cả A,B đúng
Câu4:Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:
 Nhiệt năng của một vật là :..của các phân tử cấu tạo lên vật. 
A: Tổng động năng	 B : Tổng thế năng 	C: Cả A,B đúng
Câu5: Khi nhiệt độ của vật tăng thì:
A: Nhiệt năng tăng 	
B: nhiệt năng giảm 	
C: Nhiệt năng không đổi
Câu6: Số đo phần nhiệtt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt là : 
A: Nhiệt năng 	B: Nhiệt lượng 	
C: Công 	D: Năng lượng 
Câu7*: Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo lên vật càng nhanh thì đại lượng nào sau đây không tăng?
A: Nhiệt độ	 B: Nhiệt năng 	
C: Khối lượng	D:Thể tích 
Câu8* : Một viên đạn đang bay trên cao có những dạng năng lượng nào mà em đã học?
A: Thế năng 	B động năng 
C: Nhiệt năng	D : Cả A,B,C.
Câu9**: Câu nào dưới đây đúng khi nói về nhiệt năng ?
A: Vận tốc của phân tử càng lớn thì nhiệt năng của vật càng lớn.
B: Một vật có nhiệt độ –100C thì không có nhiệt năng.
C: Cả A,B đúng 	
D: Cả A,B sai
Câu10**: Chọn câu đúng?
A : Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận được hay mất đi khi truyền nhiệt . 
B: Đơn vị đo nhiệt lượng là J 
C: Kí hiệu nhiệt lượng là : Q	
D: A, B,C đúng
Phòng GD-ĐT
Việt trì
đề kiểm tra TNKQ Môn: Lý Lớp: 8
 Người ra đề: Nguyễn Thị Kim Thuỷ THCS lý Tự Trọng
	Lê Thị Kim Thịnh THCS Gia Cẩm
Tuần:25
Em hãy chọn phương án đúng nhất và đánh dấu X vào phiếu trả lời:
Câu1: Sắp xếp theo thứ tự giảm dần về khả năng dẫn nhiệt của các chất như sau:
A: Đồng, nước, thuỷ ngân, không khí.
B: Đồng, nước, không khí, thuỷ ngân.
C: Đồng, thuỷ ngân, nước, không khí.
Câu 2: Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt có thể xảy ra:
A: Chỉ có ở chất lỏng. 	C: Chỉ ở chất lỏng và rắn.
B: Chỉ ở chất rắn. 	D: ở cả chất lỏng, rắn, khí
Câu 3: Chất nào dẫn nhiệt tốt trong các chất sau đây?
A: Chất khí .
B: Chất lỏng.
C: Chất rắn.
Câu 4: vì sao người ta dùng chất liệu sứ làm bát ăn cơm
A: Vì sứ dẫn nhiệt tốt.	
B: Vì sứ cách nhiệt tốt.
C: Giá thành rẻ.
Câu 5: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần về khả năng dẫn nhiệt của các chất như sau:
A: Len, gỗ,nước, nước đá.	
B: Gỗ, nước ,nước đá,len
C: Nước , nước đá,len, gỗ.
Câu 6: chon câu đúng 
Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của:
	A: Chất rắn.	B: Chất lỏng.
	C: Chất khí.	D: Chân không.
Câu 7*: Điền từ từ thích hợp vào chỗ trống :
	. có thể truyền từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt.
A:Nhiệt năng 	B:Cơ năng 	C: Năng lượng
Câu8*: Sắp xếp theo thứ tự giảm dần về khả năng dẫn nhiệt của các chất như sau:
A: Đồng , nhôm , thuỷ tinh .	
B : Nhôm ,thuỷ tinh , đồng. 
 	C: Thuỷ tinh , nhôm , đồng.
Câu 9**: vì sao nước giếng khơi về mùa đông thì ấm, về mùa hè thì mát:
A: Vì đất dẫn nhiệt tốt.	
B: Đất cách nhiệt tốt.
C: Nước không dẫn nhiệt.
Câu 10** trong sự dẫn nhiệt, nhiệt được truyền .
A: Từ vật có nhiệt năng lớn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn.
B: Từ vật có khối lượng lớn sang vật có khối lượng nhỏ hơn.
 	C:Từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp hơn.
Phòng GD-ĐT
Việt trì
đề kiểm tra TNKQ Môn: Lý Lớp: 8
 Người ra đề: Nguyễn Thị Kim Thuỷ THCS lý Tự Trọng
	Lê Thị Kim Thịnh THCS Gia Cẩm
Tuần:26
Em hãy chọn phương án đúng nhất và đánh dấu X vào phiếu trả lời:
Câu 1: Đối lưu là hình thức truyền nhiệt có thể xảy ra :
A:Chỉ ở chất lỏng	 B: Chỉ ở chất khí
C: Chất lỏng và chất khí	 D: Chất long, khí và rắn
Câu 2 Năng lượng từ mặt trời truyền xuống trái đất như thế nào?
A: Bằng sự đối lưu	
B: Bằng bức xạ nhiệt
C: Bằng dẫn nhiệt qua không khí 
Câu 3: sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hay chất khí gọi là sự 
A: Đối lưu	B: Dẫn nhiệt 	
C: Bức xạ nhiệt	D: Cả A;B;C
Câu4: bản chất của sự truyền nhiệt là gì?
A: Là sự thay đổi thế năng 	
B: Là sự thực hiện công
C: Là sự biến thiên nhiệt độ
D: là sự truyền động năng của các hạt vật chất khi chúng va chạm vào nhau.
Câu5: Các vật có màu sắc nào sau đây hấp thụ nhiều bức xạ nhiệt nhất :
A: Màu xám.	B: Màu trắng	 C : màu đen
Câu6: Khi đun nóng một ấm nước , nhiệt độ của nước tăng nhanh vì sự trao đổi nhiệt do:
A: Đối lưu 	B: Dẫn nhiệt 	C: Bức xạ nhiệt 
Câu 7*: nhiệt truyền từ bếp lò đến người đứng gần bếp lò chủ yếu bằng hình thức:
A: Dẫn nhiệt.	B: Đối lưu.	
C: Bức xạ nhiệt.	D: Dẫn nhiệt và dối lưu.
Câu 8*: sự tạo thành gió là do:
A: Sự đối lưu của các lớp không khí. 	C: Bức xạ nhiệt.
B: Dẫn nhiệt. 	D: Cả A;B;C
Câu9**: Trong các sự truyền nhiệt dưới đây , sự truyền nhiệt nào không phải là bức xạ nhiệt ?
A: Sự truyền nhiệt từ mặt trời xuống trái đất
B: Sự truyền nhiệt từ bếp lò tới người đứng gần bếp
C: Sự truyền nhiệt từ đầu bị nung nóng sang đầu không bị nung nóng của một thanh đồng
Câu10**: Vì sao về mùa lạnh khi sờ vào miếng đồng cảm thấy lạnh hơn khi sờ và miếng gỗ?
A : Vì đồng dẫn nhiệt tốt, nhiệt từ cơ thể truyền vào đồng bị phân tán nhanh.
B: Vì gỗ dẫn nhiệt kém,nhiệt từ gỗ truyền vào tay. 
Phòng GD-ĐT
Việt trì
đề kiểm tra TNKQ Môn: Lý Lớp: 8
 Người ra đề: Nguyễn Thị Kim Thuỷ THCS lý Tự Trọng
	Lê Thị Kim Thịnh THCS Gia Cẩm
Tuần:28
Em hãy chọn phương án đúng nhất và đánh dấu X vào phiếu trả lời:
Câu1: Công thức tính nhiệt lượng thu vào để vật nóng lên :
A: Q = m.C.t 	 B: Q = m.C.( t2 - t1 ) C : Cả A,B đúng.
Câu2: Đại lượng có đơn vị đo : J / kg.Klà:
A: Nhiệt năng	 B: nhiệt lượng 	
C: nhiệt dung riêng 	D: Nhiệt độ 
Câu3: Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc:
A: khối lượng 	B: Độ tăng nhiệt độ của vật 
C: Nhiệt dung riêng .	D : Cả A,B,C.
Câu4: Khi môt vật chỉ truyền nhiệt cho môi trường ngoài thì:
 A: Nhiệt độ của vật giảm	 B: Nhiệt độ của vật tăng 
C: Khối lượng tăng	 D:Thể tích tăng.
Câu5: Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết cho 1kg chất đó ..
A : Tăng thêm 10C 	
B: Tăng lên 10C 	
C: Tăng hay giảm nhiệt độ 
Câu6: Nhiệt lượng cần truyền cho 1kg nước nóng thêm lên 10C là :
A: 4200 J / kg.K.	 B: 4200 J / kg. 	C: 4200 J.
Câu7*:Nhiệt lượng cần truyền cho 1kg nhôm để nhiệt độ tăng thêm 10C là:
A: 8800J	 B: 880J	 C 8800J /kg.K	 D: 880J /kg.
Câu8*:Nhiệt dung riêng của đồng là:
A: 4200J /kg.K	 	 B: 380J/kg.K	
C: 4200J	 	D: 380J
Câu9**: Nhiệt lượng cần truyền cho 0,5kg đồng để nhiệt độ tăng thêm 10C là:
A: 190J 	 B: 380J 	 C: 190J/kg.K 	D:380J/kg.K
Câu10**: Trong kĩ thuật và đời sống , người ta còn dùng calo làm đơn vị nhiệt lượng. calo là nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1kg nước ở 40C nóng lên thêm 10C . Mối quan hệ giữa đơn vị Jun và calo là:
A: 1calo = 4,2 J 	 B: 1J = 4,2 calo 	
C: 1calo = 42 J	 D: 1J = 42calo
	Phòng GD-ĐT Việt Trì	Đáp án Đề trắc nghiệm 
	 môn Vật Lý lớp 8
Đề
tuần
Phơng án trả lời các câu hỏi
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
24
d
d
c
a
a
b
c
d
a
d
25
c
d
c
b
a
a
a
a
b
c
26
c
b
a
d
c
a
c
a
c
A
 28
c
c
d
a
a
c
b
b
a
a
Người làm đề và đáp án :
1- Nguyễn Kim Thuỷ - THCS Lý Tự Trọng.
 2- Lê Thi kim Thịnh - THCS Gia Cẩm.

Tài liệu đính kèm:

  • docTNKQ_LY_8_LY_TU_TRONG_T2428.doc