Đề kiểm tra một tiết Sinh học lớp 8 - Trường THCS Ngũ Phụng

doc 4 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 30/01/2021 Lượt xem 204Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết Sinh học lớp 8 - Trường THCS Ngũ Phụng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra một tiết Sinh học lớp 8 - Trường THCS Ngũ Phụng
TRƯỜNG THCS NGŨ PHỤNG	 KIỂM TRA 1 TIẾT 
HỌ VÀ TÊN: . 	MÔN: SINH 8
Điểm
LỚP: 	 TUẦN: 10 - TIẾT: 19
 ĐỀ: 1
A.Trắc nghiệm: (4 điểm)
 I. Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng: (2 điểm)
Câu 1: Khi cơ làm việc nhiều, nguyên nhân gây mỏi cơ chủ yếu là: 
a. Các tế bào cơ hấp thụ nhiều glucôzơ.
b. Các tế bào cơ hấp thụ nhiều khí ôxi.
c. Các tế bào cơ thải ra nhiều axit lactic và khí cacbonic gây đầu độc cơ.
d. Các tế bào cơ thiếu ôxi cùng với sự tích tụ axit lactic gây đầu độc cơ.
Câu 2: Phá hủy các tế bào bị nhiễm bệnh là hoạt động của bạch cầu nào sau đây? 
 a. Bạch cầu trung tính. b. Bạch cầu limpho T. c. Bạch cầu ưa axit. d. Bạch cầu limpho B.
Câu 3: Chức năng của ti thể là:	
 a. Trao đổi chất. b. Tổng hợp prôtêin.
 c. Tham gia phân chia tế bào. d. Tham gia hoạt động hô hấp giải phóng năng lượng.
Câu 4: Thành phần nào sau đây không có ở cung phản xạ?
 a. Đường phản hồi. b. Cơ quan thụ cảm. c. Cơ quan phản ứng. d. Nơron.
Câu 5: Trong khoang ngực có chứa cơ quan nào sau đây?
 a. Dạ dày. b. Ruột. c. Phổi. d. Thận.
Câu 6: Xương dài ra do sự phân chia tế bào ở:
a. Màng xương. b. Lớp sụn tăng trưởng. c. Lớp mô xương cứng. d. Lớp mô xương xốp.
Câu 7: Khi co cơ bắp cơ ngắn lại và phình to vì:
 a. Tơ cơ mảnh xuyên sâu vào vùng phân bố tơ cơ dày. . 
 b. Bắp cơ có nhiều tơ cơ dày.
 c. Tơ cơ dày xuyên sâu vào vùng phân bố tơ cơ mảnh.
 d. Bắp cơ có nhiều tơ cơ mảnh. 
Câu 8: Loại chất khoáng có nhiều nhất trong thành phần của xương là:
II/ Quan sát hình vẽ bên em hãy hoàn thành sơ đồ: Các phần chính của bộ xương người. 
(2 điểm)
 a. Phốt pho b. Magiê c. Canxi d. Natri.
1
2
8
7
5
3
4
6
Bộ xương người
(1)
Xương thân
(2)
Xương tay
(8)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
B/ Tự luận: (6 điểm)
 Câu 1: Dựa vào hình vẽ bên em hãy viết sơ đồ đường đi của máu ở vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ. (2 điểm)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2: Đông máu là gì? Đông máu có ý nghĩa gì? Viết sơ đồ truyền máu. Máu có kháng nguyên A, B có truyền được cho người có nhóm B không? Vì sao? (2,5 điểm)
..........................................................................................................................................................................................
Câu 3: Để cơ xương phát triển cân đối em cần phải làm gì? Để chống cong vẹo cột sống trong lao động và học tập em cần phải làm gì? (1,5 điểm)
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TRƯỜNG THCS NGŨ PHỤNG 	 KIỂM TRA 1 TIẾT 
HỌ VÀ TÊN: . 	MÔN: SINH 8
Điểm
LỚP: 	 TUẦN: 10 - TIẾT: 19
 ĐỀ: 2
A.Trắc nghiệm: (4 điểm)
 I. Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng: (2 điểm)
Câu 1: Chức năng của hồng cầu là: 
 a. Duy trì máu ở trạng thái lỏng. b. Vận chuyển các chất dinh dưỡng.
 c. Vận chuyển khí O2 và CO2 . d. Tiêu diệt vi khuẩn. 
Câu 2: Tham gia tiết kháng thể để vô hiệu hóa kháng nguyên là hoạt dộng của bạch cầu nào 
sau đây? 
 a. Bạch cầu trung tính. b. Bạch cầu limpho B. c. Bạch cầu ưa axit. d. Bạch cầu limpho T. 
Câu 3: Chức năng của trung thể là:	
 a. Trao đổi chất. b.Tham gia quá trình phân chia tế bào.
 c. Tổng hợp prôtêin. d. Tham gia hoạt động hô hấp giải phóng năng lượng.
Câu 4: Khớp nào sau đây là khớp động:
 a. Khớp các đốt sống. b. Khớp hộp sọ, khớp mặt.
 c. Khớp ở tay, chân. d. Khớp ở tay, chân và các đốt sống.
Câu 5: Cơ nào sau đây ngăn cách khoang ngực với khoang bụng?
 a. Cơ liên sườn. b. Cơ bụng. c. Cơ bắp tay, chân. d. Cơ hoành.
Câu 6: Xương to ra do sự phân chia tế bào ở:
a. Màng xương. b. Lớp sụn tăng trưởng. c. Lớp mô xương cứng. d. Lớp mô xương xốp.
Câu 7: Ở người số đôi xương sườn dính với xương ức là:
 a. 10 đôi b. 12 đôi c. 14 đôi d. 2 đôi 
Câu 8: Tính chất của xương là:
 a. Bền chắc và mềm dẻo. b. Mềm dẻo và co dãn. c. Rắn chắc, co dãn. d. Co và dãn. 
II/ Quan sát hình vẽ bên em hãy hoàn thành sơ đồ: Vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn. (2 điểm)
- Vòng tuần hoàn nhỏ: 
 → Động mạch phổi →
- Vòng tuần hoàn lớn:
Máu từ (1)..
Máu từ Tâm thất (5)...
(6)
(7)...
Tĩnh mạch chủ
(8)..
Tâm nhĩ(4). 
(3).
(2)(trao đổi khí)
B. Tự luận: (6 điểm)
Câu 1: Dựa vào hình vẽ trên em hãy chỉ ra những đặc điểm của bộ xương người thích nghi với tư thế đứng thẳng và đi bằng hai chân. (2 điểm) 
......................................................................................................................... ............................................................................................................................................................
Câu 2: Đông máu là gì? Viết sơ đồ truyền máu và nhận xét sơ đồ. Sự truyền máu có ý nghĩa gì? Người cho máu bị nhiễm HIV có nên truyền cho người nhận không? Vì sao? (2,5điểm)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3: Để cơ xương phát triển cân đối em cần phải làm gì? Để chống cong vẹo cột sống trong lao động và học tập em cần phải làm gì? (1,5 điểm)
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docKT_Sinh_8I_1617.doc