Đề kiểm tra môn Toán - Phần: Tích phân

doc 2 trang Người đăng minhhieu30 Ngày đăng 10/10/2020 Lượt xem 12Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn Toán - Phần: Tích phân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra môn Toán - Phần: Tích phân
ĐỀ KIỂM TRA
Câu 1. Đẳng thức nào sau đây là sai ?
A. . 	B. . C. .D. .
Câu 2. Hàm số có họ nguyên hàm là :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3. Hàm số là nguyên hàm của hàm số nào?
A. B. C. D. 
Câu 4. Biết , thì bằng A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5. Họ nguyên hàm của hàm số trên khoảng là:
A. B. C. D. 
Câu 6. Tìm họ nguyên hàm của hàm số f(x) = cos3x.cosx ta có: 
A. = 	 B. = 	
C. = D. =
Câu 7. Tìm họ nguyên hàm của hàm số f(x) = 
A. B. C. D. 
Câu 8. Tìm hàm số F(x) biết rằng và 
A. B. C. D. 
Câu 9. Hàm số có họ nguyên hàm là:
A. B. C. D. 
Câu 10. Biết = . Tính a + b
	A. -2.	B. -3.	C. 1.	D. 2.
Câu 11. Gọi lần lượt là nguyên hàm của hai hàm số và trên đoạn . Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?
A. 	B. C. 	D.
Câu 12: Tích phân bằng: A. 24.	B. 22. 	C. 20.	 D. 18.
Câu 13: Tích phân bằng : A. . 	B. .	C. . 	D. 0.
Câu 14. Biết và . Hỏi bằng bao nhiêu? A. -1.	B. .	C. 1.	D. 3.
Câu 15 . Giả sử và . Khi đó, bằng
	A. I = 122.	B. I = 58.	C. I = 143.	D. I = 26.
Câu 16:Cho . Tính .A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 17: Tích phân bằng:A. I = 2.	B. I = ln2.	C. .	D. 
Câu 18. (Vận dụng thấp) Tích phân bằng:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 19. Biết , với a, b, c là các số nguyên. Tính .
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 20. Để hàm số thỏa mãn và thì a, b nhận giá trị :
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 21. : Nếu gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường x =0, x = 3, y = 0, y = x - 1 thì khẳng định nào sau đây là đúng? A.S = .	B. S= .	C. S = 2.	D. S = .
Câu 22. (Nhận biết) Công thức tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục Ox, đường thẳng x=a, x=b (a<b) là:
A. 	B. 	C. 	D. 	
Câu 23.Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và đường thẳng .A. 8 (đvdt).	B. 4 (đvdt).	C. 6 (đvdt).	D. 0 (đvdt).
Câu 24. Thể tích V của khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi và quanh trục là
A. (đvtt).	B. (đvtt).	C. (đvtt).	D. đvtt). 
Câu 25. Ông A có 1 mảnh đất hình tròn bán kính bằng 5m. Ông ta chừa 1 lối đi rộng 1m đi qua tâm hình tròn (như hình vẽ). Tính diện tích đất còn lại trồng hoa. 1m2 mỗi năm lãi được 500000đ. Hỏi mỗi năm ông A lãi được bao nhiêu ? A.35654322đ B.45764321đ C34678452đ D.34278254đ 

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_KT_TN_TICH_PHAN_RAT_HAY.doc