Đề kiểm tra học kì II Tin học khối Tiểu học - Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học A Nghĩa Thành

doc 12 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 20/01/2021 Lượt xem 100Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II Tin học khối Tiểu học - Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học A Nghĩa Thành", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì II Tin học khối Tiểu học - Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học A Nghĩa Thành
TRƯỜNG TIỂU HỌC A NGHĨA THÀNH
Ma trận đề thi học kì II môn Tin học Khối 3
1. Ma trận số lượng câu hỏi và điểm đề thi môn Tin học học kì II khối 3
Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng điểm và tỉ lệ %
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
Tổng
TL
1. Làm quen và chơi cùng máy tính
Số câu
2
2
4
22%
Số điểm
1
1
2
20%
2. Em tập gõ bàn phím
Số câu
2
1
1
4
22%
Số điểm
1
0.5
0.5
2
20%
3. Em tập vẽ
Số câu
1
1
1
3
16%
Số điểm
0.5
0.5
1
2
20%
4. Em tập soạn thảo
Số câu
2
1
1
1
5
28%
Số điểm
1
0.5
1
0.5
3
30%
5.Học cùng máy tính
Số câu
1
1
2
12%
Số điểm
0.5
0.5
1
10%
Tổng
Số câu
8
6
2
2
18
Số điểm
4
0
3
0
0
2
0
1
10
100%
Tỉ lệ%
40%
0%
30%
0%
0%
20%
0%
10%
100%
Tương quan giữa lí thuyết và thực hành:
Số câu
Điểm
Tỉ lệ
Lí thuyết (25')
14
7
70%
Thực hành (10')
4
3
30%
ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016-2017 - TIN HỌC QUYỂN 1
Trường Tiểu A Nghĩa Thành	
Họ và tên:.......................................
Lớp: .......
KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: TIN HỌC – QUYỂN 1
THỜI GIAN: 40 phút 
Phần 1: TRẮC NGHIỆM:(25 phút) - 7 điểm
Câu 1 (0,5 điểm ) Khoanh vào đáp án đúng 
 Các bộ phận quan trọng nhất của bộ máy tính để bàn:
 A. 2 B. 3 C.4 D.5
Câu 2 (0,5 điểm )
 Phần mềm Blocks giúp em:
 A. Luyện dùng chuột và trí nhớ B. Nghe nhạc
Câu 3 (0,5 điểm )
 Khi đặt tay trên bàn phím để gõ chữ tay luôn đặt ở hàng phím
 A. Hàng phím cơ sở B. Hàng phím số C. Hàng phím trên D. Hàng phím dưới
Câu 4 (0,5 điểm )
 Hai phím có gai trên hàng cơ sở dùng để đặt tay làm mốc khi gõ phím
 A. F, G B. F, J C. H, J D. G, H
Câu 5 (0,5 điểm )
 Màn hình vẽ Paint gồm có bao nhiêu thành phần chính
 A. 2 B. 1 C. 4 D. 3
Câu 6 (0,5 điểm )
 Phần mềm soạn thảo văn bản có tên là
 A. Microsoft Word B. Paint C. Dots D. Mario
Câu 7 (0,5 điểm )
 Để gõ chữ hoa em làm gì 
A. Bật đèn Caps lock B. Nhấn giữ phím Shift và nhấn phím chữ cái C. Cả A và B
Câu 8 (0,5 điểm )
Phần mềm học toán lớp 3 trên máy tính có tên là
 A. Math 3 B. Tidy Up C. Alphabet Blocks
Câu 9 (0,5 điểm ) Điền thêm vào chỗ chấm 
 Kể tên các bộ phận chính của máy tính để bàn vào chỗ chấm còn thiếu
 Màn hình- Bàn phím-..
Câu 10 (0,5 điểm ) Điền thêm vào chỗ chấm
 Phần mềm Blocks em lật các hình vẽ giống nhau thì 2 hình vẽ đó sẽ như thế nào.
Câu 11 (0,5 điểm ) Điền thêm vào chỗ chấm
 Phần mềm em luyện gõ bàn phím có tên là:..
Câu 12 (0,5 điểm ) Điền thêm vào chỗ chấm
Chọn màu vẽ em bấm chuột.. vào 1 ô màu 
Chọn màu nền em bấm chuột..vào 1 ô màu
Câu 13 (0,5 điểm ) Điền thêm vào chỗ chấm
Em trình bày quy tắc gõ chữ có dấu và lấy được ví dụ minh họa..
.........
Câu 14 (0,5 điểm ) Điền thêm vào chỗ chấm
Để làm một dạng toán trong phần mềm Toán lớp 3 em cần làm gì 
 Phần 2: THỰC HÀNH: (10 phút) 3 điểm 
 Câu 15 (1 điểm ) Điền thêm vào chỗ chấm
 Để vẽ chiếc thang mẫu em sử dụng những công cụ nào?
 Câu 16 (1 điểm ) Dùng quy tắc gõ chữ có dấu em đã học viết lại đoạn văn bản sau:
Rồi các em một ngày sẽ lớn Sẽ bay xa đến tận cùng trời Có bao giờ nhớ lại các em ơi
Rooif cacs em .....................................................................................................
Câu 17 (0,5 điểm ) Điền thêm vào chỗ chấm
Tại sao em phải tập gõ bằng 10 ngón tay và cần phải đặt tay đúng ở hàng cơ sở và có 2 phím có gai để làm mốc...
Câu 18 (0,5 điểm ) Điền thêm vào chỗ chấm
Hàng ngày em viết bài hay truy cập và tìm kiếm thông tin trên điện thoại hay trên máy tính là em đang ..
TRƯỜNG TIỂU HỌC A NGHĨA THÀNH
Ma trận đề thi học kì II môn Tin học Khối 4
1. Ma trận số lượng câu hỏi và điểm đề thi môn Tin học học kì II khối 4
Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng điểm và tỉ lệ %
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
Tổng
TL
1. Khám phá và chơi cùng máy tính
Số câu
2
2
4
22%
Số điểm
1
1
2
20%
2. Em tập vẽ
Số câu
2
1
1
4
22%
Số điểm
1
0.5
0.5
2
20%
3. Em tập gõ bàn phím
Số câu
1
1
1
3
16%
Số điểm
0.5
0.5
1
2
20%
4. Em tập soạn thảo
Số câu
2
1
1
1
5
28%
Số điểm
1
0.5
1
0.5
3
30%
5. Thế giới Logo, em học nhạc
Số câu
1
1
2
12%
Số điểm
0.5
0.5
1
10%
Tổng
Số câu
8
6
2
2
18
Số điểm
4
0
3
0
0
2
0
1
10
100%
Tỉ lệ%
40%
0%
30%
0%
0%
20%
0%
10%
100%
Tương quan giữa lí thuyết và thực hành:
Số câu
Điểm
Tỉ lệ
Lí thuyết (25')
14
7
70%
Thực hành (10')
4
3
30%
ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016-2017 - TIN HỌC QUYỂN 2
Trường Tiểu A Nghĩa Thành	
Họ và tên:.......................................
Lớp: .......
KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: TIN HỌC – QUYỂN 2
THỜI GIAN: 40 phút 
Phần 1: TRẮC NGHIỆM:(15 phút) - 7 điểm
Câu 1 (0,5 điểm ) Khoanh vào đáp án đúng 
 Các bộ phận quan trọng nhất của bộ máy tính để bàn:
 A. 2 B. 3 C.4 D.5
Câu 2 (0,5 điểm )
 Phần mềm Khám phá rừng nhiệt đới giúp em:
 A. Luyện dùng chuột và trí nhớ B. Nghe nhạc C. Giúp em đưa các con vật về chỗ ngủ qua đêm trước khi trời sáng
Câu 3 (0,5 điểm )
 Khi đặt tay trên bàn phím để gõ chữ tay luôn đặt ở hàng phím
 A. Hàng phím cơ sở B. Hàng phím số C. Hàng phím trên D. Hàng phím dưới
Câu 4 (0,5 điểm )
 Hai phím có gai trên hàng cơ sở dùng để đặt tay làm mốc khi gõ phím
 A. F, G B. F, J C. H, J D. G, H
Câu 5 (0,5 điểm )
 Màn hình vẽ Paint gồm có bao nhiêu thành phần chính
 A. 2 B. 1 C. 4 D. 3
Câu 6 (0,5 điểm )
 Phần mềm soạn thảo văn bản có tên là
 A. Microsoft Word B. Paint C. Dots D. Mario
Câu 7 (0,5 điểm )
 Để gõ chữ hoa em làm gì 
A. Bật đèn Caps lock B. Nhấn giữ phím Shift và nhấn phím chữ cái C. Cả A và B
Câu 8 (0,5 điểm )
Phần mềm học điều khiển chú rùa vẽ trên máy tính có tên là
 A. Math 4 B. Logo C. Alphabet Blocks D. Encore
Câu 9 (0,5 điểm ) Điền thêm vào chỗ chấm 
 Kể tên các bộ phận chính của máy tính để bàn vào chỗ chấm còn thiếu
 Màn hình- Bàn phím-..
Câu 10 (0,5 điểm ) Điền thêm vào chỗ chấm
 Phần mềm đánh bóng vào lỗ có tên là
Câu 11 (0,5 điểm ) Điền thêm vào chỗ chấm
 Phần mềm em luyện gõ bàn phím có tên là:..
Câu 12 (0,5 điểm ) Điền thêm vào chỗ chấm
Chọn màu vẽ em bấm chuột.. vào 1 ô màu 
Chọn màu nền em bấm chuột..vào 1 ô màu
Câu 13 (0,5 điểm ) Điền thêm vào chỗ chấm
Em trình bày quy tắc gõ chữ có dấu và lấy được ví dụ minh họa..
.........
Câu 14 (0,5 điểm ) Điền thêm vào chỗ chấm
Viết lệnh trong Logo để chú rùa tiến về phía trước 100 
 Phần 2: THỰC HÀNH: (25 phút) 3 điểm 
 Câu 15 (1 điểm ) Điền thêm vào chỗ chấm
 Để vẽ chiếc thuyền theo mẫu em sử dụng những công cụ nào?
 Câu 16 (1 điểm ) Dùng quy tắc gõ chữ có dấu em đã học viết lại đoạn văn bản sau:
Rồi các em một ngày sẽ lớn Sẽ bay xa đến tận cùng trời Có bao giờ nhớ lại các em ơi
Rooif cacs em .....................................................................................................
Câu 17 (0,5 điểm ) Điền thêm vào chỗ chấm
Tại sao em phải tập gõ bằng 10 ngón tay và cần phải đặt tay đúng ở hàng cơ sở và có 2 phím có gai để làm mốc...
Câu 18 (0,5 điểm ) Điền thêm vào chỗ chấm
Hàng ngày em viết bài hay truy cập và tìm kiếm thông tin trên điện thoại hay trên máy tính là em đang ..
TRƯỜNG TIỂU HỌC A NGHĨA THÀNH
Ma trận đề thi học kì II môn Tin học Khối 5
1. Ma trận số lượng câu hỏi và điểm đề thi môn Tin học học kì II khối 5
Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng điểm và tỉ lệ %
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
Tổng
TL
1. Khám phá và chơi cùng máy tính
Số câu
2
2
4
22%
Số điểm
1
1
2
20%
2. Em tập vẽ
Số câu
2
1
1
4
22%
Số điểm
1
0.5
0.5
2
20%
3. Em tập gõ bàn phím
Số câu
1
1
1
3
16%
Số điểm
0.5
0.5
1
2
20%
4. Em tập soạn thảo
Số câu
2
1
1
1
5
28%
Số điểm
1
0.5
1
0.5
3
30%
5. Thế giới Logo, em học nhạc
Số câu
1
1
2
12%
Số điểm
0.5
0.5
1
10%
Tổng
Số câu
8
6
2
2
18
Số điểm
4
0
3
0
0
2
0
1
10
100%
Tỉ lệ%
40%
0%
30%
0%
0%
20%
0%
10%
100%
Tương quan giữa lí thuyết và thực hành:
Số câu
Điểm
Tỉ lệ
Lí thuyết (25')
14
7
70%
Thực hành (10')
4
3
30%
ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016-2017 - TIN HỌC QUYỂN 3
Trường Tiểu A Nghĩa Thành	
Họ và tên:.......................................
Lớp: .......
KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: TIN HỌC – QUYỂN 3
THỜI GIAN: 40 phút 
Phần 1: TRẮC NGHIỆM:(15 phút) - 7 điểm
Câu 1 (0,5 điểm ) Khoanh vào đáp án đúng 
 Thông tin được lưu trữ trên máy tính dưới dạng
A. Tệp và thư mục B. Ổ đĩa cứng C.Ổ USB D.Đĩa DVD
Câu 2 (0,5 điểm ) Khoanh vào đáp án đúng
 Phần mềm xây lâu đài trên cát giúp em:
 A. Luyện dùng chuột và trí nhớ B. Nghe nhạc C. Xây dựng lâu đài thành lũy nhà cửa từ những vật liệu có sẵn.
Câu 3 (0,5 điểm ) Khoanh vào đáp án đúng
 Để viết chữ lên hình vẽ em chọn công cụ 
A
 A. B. C. D. 
Câu 4 (0,5 điểm )
 Màn hình vẽ Paint gồm có bao nhiêu thành phần chính
 A. 2 B. 1 C. 4 D. 3
Câu 5 (0,5 điểm ) Khoanh vào đáp án đúng
 Hai phím có gai trên hàng cơ sở dùng để đặt tay làm mốc khi gõ phím
 A. F, G B. F, J C. H, J D. G, H
Câu 6 (0,5 điểm ) Khoanh vào đáp án đúng
 Để tạo chữ đậm em nhấn chọn biểu tượng:
 A. B B. U C. I D. Cả A và B 
Câu 7 (0,5 điểm ) Khoanh vào đáp án đúng
 Để căn lề cả 2 bên cho đoạn văn em chọn vào biểu tượng 
 A. B. C. D. 
Câu 8 (0,5 điểm ) Khoanh vào đáp án đúng
Phần mềm học điều khiển chú rùa vẽ trên máy tính có tên là
 A. Math 4 B. Logo C. Alphabet Blocks D. Encore
Câu 9 (0,5 điểm ) Điền thêm vào chỗ chấm 
Kể tên các tệp thông tin em biết
 Tệp nhạc-..
Câu 10 (0,5 điểm ) Điền thêm vào chỗ chấm
 Phần mềm nhanh tay tinh mắt có tên là The Monkey
Câu 11 (0,5 điểm ) Điền thêm vào chỗ chấm
 Hai kiểu viết chữ lên khung tranh là: ..
Câu 12 (0,5 điểm ) Điền thêm vào chỗ chấm
 Để chọn bài học trên hàng phím cơ sở bằng phần mềm Mario em nháy chuột mở phần mềm Mario sau đó chọn mục Lessons chọn.....................................
Câu 13 (0,5 điểm ) Điền thêm vào chỗ chấm
Em trình bày cách tạo bảng trong văn bản.
Câu 14 (0,5 điểm ) Điền thêm vào chỗ chấm
Dùng câu lệnh lặp trong Logo để vẽ hình vuông có cạnh 100 
 Phần 2: THỰC HÀNH: (25 phút) 3 điểm 
 Câu 15 (1 điểm ) Điền thêm vào chỗ chấm
 Để vẽ chiếc thuyền theo mẫu em sử dụng những công cụ nào?
 Câu 16 (1 điểm ) Dùng quy tắc gõ chữ có dấu em đã học viết lại đoạn văn bản sau:
Rồi các em một ngày sẽ lớn Sẽ bay xa đến tận cùng trời Có bao giờ nhớ lại các em ơi
Rooif cacs em .....................................................................................................
Câu 17 (0,5 điểm ) Điền thêm vào chỗ chấm
Tại sao em phải tập gõ bằng 10 ngón tay và cần phải đặt tay đúng ở hàng cơ sở và có 2 phím có gai để làm mốc...
Câu 18 (0,5 điểm ) Điền thêm vào chỗ chấm
Hàng ngày em viết bài hay truy cập và tìm kiếm thông tin trên điện thoại hay trên máy tính là em đang ..

Tài liệu đính kèm:

  • docMa_tran_de_thi_Tin_345_theo_thong_tu_22_nam_20162017.doc