Đề kiểm tra học kì I năm học 2016 - 2017 môn: Toán lớp 10

doc 1 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 22/02/2019 Lượt xem 185Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I năm học 2016 - 2017 môn: Toán lớp 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I năm học 2016 - 2017 môn: Toán lớp 10
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: TOÁN – LỚP 10
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề.
(Thí sinh làm bài ra tờ giấy thi)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
Câu 1. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?
A. Hôm nay học sinh khối 10 đi học đúng giờ.
B. Tiết trời mùa thu thật dễ chịu!
C. Số 15 không chia hết cho 2.
D. Bạn có đi học không?
Câu 2. Cho hình chữ nhật ABCD. Trong các đẳng thức dưới đây, đẳng thức nào đúng?
A. 	B. 	C. 	 D. 
Câu 3. Cho tập hợp , cách viết nào sau đây là đúng?
A. .	B. .	C..	 D..
Câu 4. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Hai vectơ cùng hướng thì cùng phương.
B. Hai vectơ cùng phương thì cùng hướng.
C. Độ dài của vectơ là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối.
D. Vectơ là đoạn thẳng có hướng.
Câu 5. Nghiệm của hệ phương trình là
A. (x; y) = .	B. (x; y) = .	C. (x; y) = .	 D. (x; y) = .
Câu 6. Cho =(1; 2) và = (3; 4). Vectơ = 2+3 có toạ độ là
A..
B..
C..
D..
Câu 7. Giải bất phương trình ta được tập nghiệm
A..
B..
C. .
D..
Câu 8. Cho phương trình (x là ẩn, m là tham số). Phương trình đã cho có nhiều nhất bao nhiêu nghiệm x?
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Câu 9 (1,0 điểm). Cho hai tập hợpvà. Tìm các tập hợp và.
Câu 10 (2,0 điểm). Cho hàm số bậc hai có phương trình , gọi đồ thị của hàm số là.
Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho.
Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị với đường thẳng có phương trình.
Câu 11 (2,0 điểm). Giải các phương trình sau:
	a) .
	b) .
Câu 12 (2,0 điểm). Trong mặt phẳng , cho các điểm .
	a) Chứng minh là ba đỉnh của một tam giác. Tìm tọa độ trung điểm cạnh BC và tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.
	b) Điểm I thỏa mãn . Tìm tọa độ điểm I.
	c) Xét hình thang với hai đáy và thỏa mãn . Tìm tọa độ đỉnh D.
Câu 13 (1,0 điểm). Tìm tất cả các giá trị của tham số để phương trình có bốn nghiệm thực phân biệt.
------------------------------HẾT------------------------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ tên thí sinhSố báo danh.

Tài liệu đính kèm:

  • docToán 10.doc
  • docTOÁN 10 - HUONG DAN CHAM.doc