Đề kiểm tra học kì I môn Khoa học xã hội lớp 6 - Năm học 2016-2017

docx 6 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 01/02/2021 Lượt xem 182Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I môn Khoa học xã hội lớp 6 - Năm học 2016-2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I môn Khoa học xã hội lớp 6 - Năm học 2016-2017
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - KHXH 6
Nội dung
Nhận biết
Thông Hiểu
Vân dụng
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
1. Tỉ lệ bản đồ
2. Văn hóa cổ đại
Quốc gi cổ đại phương đông
- Kể tên các công trình kiến trúc tiêu biểu của quốc gia cổ đại.
- Dựa vào tỉ lệ bản đồ tính được khoảng cách trên thực tế.
Xác định niên đại trong lịch sử
2
Số câu:
Số điểm: 
Tỉ lệ
1
0,25
2,5%
1
1
10%
1
2
20%
1
0,25
2,5%
Số câu: 4
Số điểm: 3,5 
Tỉ lệ: 35%
3. Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ, toạ độ địa lí
4. Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc
- Kinh đô của nước Văn Lang
- Khái niệm kinh độ
- Trình bày được tổ chức nhà nước Văn Lang.
Giải thích được nguyên nhân sụp đổ của nước Âu Lạc.
- Xác định được toạ độ địa lí của một điểm trên bản đồ.
- Rút ra bài học đối với công cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước hiện nay.
Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ:
2
0,5
5%
1
1
10%
1
1
10%
1
1
10%
Số câu: 5
Số điểm: 3,5
Tỉ lệ: 35%
5. Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả
Hệ quả của vận động tự quay quanh trục và quanh mặt trời của trái đất
Giải thích câu tục ngữ: đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối
Trình bày được chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả. 
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
2
0,5
5%
1
0,25
5%
1
1
10%
Số câu:3
Số điểm 1,75
Tỉ lệ: 17,5%
6. Cấu tạo bên trong của Trái Đất
Nêu được tên các lớp cấu tạo của Trái Đất và vai trò của lớp vỏ trái đất.
Cấu tạo bên trong của trái đất
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
1
10%
1
0,25
2,5%
 2
1,25
Tỉ lệ 12,5%
Tổng số câu: 13
Tổng số điểm: 10 100%
Tổng số câu: 5
Tổng số điểm: 1,25 12,5%
Tổng số câu: 3
Tổng số điểm: 3 30%
Tổng số câu: 2
Tổng số điểm: 0,5 
5%
Tổng số câu: 3
Tổng số điểm: 4 40%
Tổng số câu: 1
Tổng số điểm: 0,25 2,5%
Tổng số câu: 1
Tổng số điểm: 1 10%
Tổng số câu: 15
Tổng số điểm: 10 100%
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
Năm học 2016-2017 - MÔN: KHOA HỌC XÃ HỘI 6 ( 90 phút)
I – Trắc nghiệm - 2 điểm
Câu 1: Nền kinh tế chủ đạo của các quốc gia cổ đại phương Đông?
A- Kinh tế nông nghiệp B - Kinh tế thủ công nghiệp
C- Kinh tế thương nghiệp D- Kinh tế nội thương.
Câu 2: Nhà nước Văn Lang ra đời vào thời gian nào?
 A – Thế kỉ thứ VIII TCN B - Thế kỉ thứ VII TCN
 C – Thế kỉ thứ VI TCN D- Thế kỉ III TCN
Câu 3: Năm 218 TCN, Thục Phán An Dương Vương lên ngôi. Năm 218 thuộc thế kỉ thứ mấy?
A – Thứ III TCN B – Thứ IV TCN
C - Thứ I TCN D – Thứ V TCN
Câu 4- Thế nào là kinh độ?
A – Là khoảng cách tính bằng số độ, từ kinh tuyến của điểm đó đến kinh tuyến gốc 
B- Là khoảng cách tính bằng độ
C – Là điểm trên bản đồ
D – Là khoảng cách tính bằng số độ trên bản đồ chỉ một điểm nào đó.
Câu 5: Hệ quả tự quay quanh trục của trái đất là gì?
A – Một ngày có 24 giờ B –Một vòng tự quay của trái đất là 12 giờ
C – Một ngày có 20 giờ D – Một năm có 365 ngày.
Câu 6: Hệ quả tự quay quanh mặt trời của trái đất là gì?
A – Sinh ra hiện tượng các mùa trong năm. 
B – Tạo ra hiện tượng ngày dài đêm ngắn. 
C – Sinh ra hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo thời gian và sinh ra các mùa trong năm
D – Sinh ra hiện tượng nóng lạnh khác thường.
Câu 7: Giải thích câu tục ngữ: “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
 Ngày tháng mười chưa cười đã tối”
A – Giải thích hiện tượng ngày dài đêm ngắn khác nhau ở thời điểm Đông chí và Hạ chí
B – Giải thích hiện tượng mùa
C – Giải thích hiện tượng các mùa và độ dài ngày đêm khác nhau ở thời điểm Đông chí và Hạ chí.
D- Giải thích hiện tượng sáng tối theo mùa.
Câu 8: Cấu tạo của Trái đất gồm mấy phần?
A – Vỏ trái đất, lõi, trung gian B – Vỏ trái đất, lõi
C – Vỏ trái đất, tâm trái đất, trung gian D – Tâm trái đất, vỏ trái đất
II – TỰ LUẬN – 8 điểm
Câu 1: (1,0 điểm). Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp? Lớp nào quan trọng nhất? Tại sao?
Câu 2: (2 điểm) Tỉ lệ bản đồ là gì? Khoảng cách từ Huyện Ân Thi đến Thành phố Hưng Yên là 30 km. Trên một bản đồ khoảng cách đó đo được là 6 cm. Vậy bản đồ đó có tỉ lệ bao nhiêu? (Thực hiện phép tính). 
Cho biết tỉ lệ bản đồ đó thuộc loại nào?
Câu 3: (1,0 điểm)
 Trình bày chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả ? 
Câu 4: (1 điểm) 
 Kể tên các công trình kiến trúc tiêu biểu của quốc gia cổ đại phương Đông?
 Câu 5: (1 điểm) 
 Nhà nước Văn Lang được tổ chức như thế nào? Vẽ sơ đồ và giải thích?
Câu 6: (2 điểm) Vì sao nước Âu Lạc sụp đổ? Qua đó em rút ra bài học gì đối với công cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước hiện nay?
-----------------------------------------***--------------------------------------------------
Giáo viên coi thi không giải thích gì thêm
HƯỚNG DẪN CHẤM HỌC KÌ I - NĂM HỌC: 2016 -2017
Môn : Khoa học xã hội lớp 6
Câu
Nội dung
Điểm
Trắc nghiêm
1 – A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A – 0, 25/câu
7A – 0, 2 điểm, 8 C – 0,25đ
2
Tự luận
Câu 1
(1,0 đ)
-Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm ba lớp: Lớp vỏ, Lớp trung gian, Lớp lõi.
Lớp vỏ quan trọng nhất vì lớp vỏ là nơi tồn tại các thành phần tự nhiên như nước, không khí, sinh vật , là nơi sinh sống và hoạt động kinh tế, xã hội của loài người.
0,5
0,5 
Câu 2
(2 đ)
- Tỉ lệ bản đồ chỉ rõ mức độ của khoảng cách được vẽ trên bản đồ so với khoảng cách ngoài thực địa.
- Tính tỉ lệ bản đồ: 
Đổi 30km = 3000000 cm
3000000: 6 = 5000000
Vậy bản đồ có tỉ lệ là 1: 5000000
- Tỉ lệ bản đồ đó thuộc loại trung bình.
0,5
0,5
0,5
0,5
Câu 3
(1 đ)
* Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất:
- Trái Đất tự quay quanh một trục tưởng tượng nối liền hai cực và nghiêng 66033’trên mặt phẳng quỹ đạo.
- Hướng tự quay: từ Tây sang Đông.
- Thời gian tự quay một vòng quanh trục là 24 giờ (một ngày đêm). 
* Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất:
- Hiện tượng ngày, đêm kế tiếp nhau ở khắp mọi nơi trên Trái Đất.
- Sự chuyển động lệch hướng của các vật thể ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam trên bề mặt Trái Đất.
0,25
0,25 
0,25 
0,25 
Câu 4
( 1 đ )
 - Kể tên các công trình kiến trúc tiêu biểu của quốc gia cổ đại phương Đông: 
+ Kim tự tháp (Ai Cập), Thành Ba-bi-lon (Lưỡng Hà), chùa hang A-gian-ta (Ấn Độ), Vạn Lí Trường Thành (Trung Quốc).
1,0
Câu 5
(1 đ )
- Tổ chức nhà nước Văn Lang:
+ Đứng đầu nhà nước là Hùng Vương, nắm mọi quyền hành.
+ Giúp việc cho vua có các Lạc hầu, Lạc tướng, đứng đầu các bộ là Lạc tướng.
+ Đứng đầu các chiềng, chạ là Bồ chính.
+ Nhà nước Văn Lang chưa có luật pháp và quân đội.
0,2 5
0,25
0,25
0,25
Câu 6
( 2 đ )
- Nước Âu lạc sụp đổ vì:
+ Triệu Đà dùng kế chia rẽ nội bộ khiến các tướng giỏi bỏ về quê.
+ Do An Dương Vương chủ quan, mất cảnh giác, không đề phòng quân giặc
- Bài học đối với công cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước hiện nay:
+ Xây dựng đất nước vững mạnhxây dựng khối đoàn kết toàn dân
+Luôn có ý thức đề cao cảnh giác với âm mưu xâm lược của kẻ thù 
0,5
0,5
0,5
0,5

Tài liệu đính kèm:

  • docxkhxh_lop_6.docx