Đề kiểm tra học kì I môn Khoa học tự nhiên lớp 7 - Năm học 2016-2017

docx 5 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 25/01/2021 Lượt xem 199Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I môn Khoa học tự nhiên lớp 7 - Năm học 2016-2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I môn Khoa học tự nhiên lớp 7 - Năm học 2016-2017
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I- LỚP 7
MÔN: KHOA HỌC TỰNHIÊN :NĂM 2016-2017
Chủ đề kiểm tra
Các mức độ nhận thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Chủ đề 1: Nguyên tử,nguyên tố hóa học,công thức hóa học
-nguyên tử, NTHH
-CTHH,hóa trị
Cấu tạo nguyên tử
Biểu diễn CTHH, 
quy tắc hóa trị hức hóa học tìm các công thức hóa học đúng
10% = 1điểm
2,5%= 0,25đ
5% = 0,5đ
2,5% = 0,25 đ
Chủ đề 2: Phản ứng hóa học- Mol và tính toán hóa học
PƯHH, PTHH
ĐLBTKL
Mol, Tỉ khối chất khí
-Tính theo CTHH và PTHH
Nhận biết phản ứng hóa học.
Mol của một chất
TÍnh theo công thức hóa học
Chọn chất và hoàn thành PTHH
Tỉ khối so với không khí
Tính khối kượng theo ĐLBTKL Bài toán tính theo phương trình
30% = 3điểm
5% = 0,5đ
10% = 1đ
15% =1,5đ
Chủ đề 3: Sinh học cơ thể
-Trao đổi chât, sinh trưởng và phát triển
-Sinh sản của SV
-Đa dạng sinh vật
Vòng đời của sinh vật
Sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính
Đa dạng sinh học
Nêu các biện pháp tiêu diệt côn trùng dựa vào vòng đời phát triển
30% = 3 điểm
20% = 2đ
5% = 0,5 đ
5% = 0,5đ
Chủ đề 4: Ánh sáng
- Sự truyền ánh sáng
- Màu sắc ánh sáng
- Ánh sáng với đời sống sinh vật
Nhận biết được ánh sáng truyền thẳng, hiện tượng phản xạ ánh sáng,hiện tượng khúc xạ ánh sáng
Hiểu được cách tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu và lăng kính
Nêu được tác động của ánh sáng với sinh vật
Vẽ được tia phản xạ 
30%= 3 điểm
10%= 10 điểm
15%= 1,5 điểm
5%= 0,5 điểm
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 KHTN 7 NĂM HỌC 2016-2017
Câu1(0,25đ) :Quá trình nào sao đây có phản ứng hóa học xảy ra ?
a, Dây sắt bị cắt nhỏ thành đoạn rồi tạo thành đinh
b, Quá trình tiêu hóa thức ăn
c, Đèn tín hiệu giao thôn chuyển từ xanh sang đỏ
d, Ủ cơm nếp với rượu trong quá trình lên men rượu
.
Câu 2(0,25đ): Khoanh vào câu sai trong các câu sau
a, Nguyên tử được tạo nên từ những hạt vô cùng nhỏ
b, Nguyên tử được tạo nên từ 3 loại hạt : proton , electron,nơtron
c, Electron mang điện âm còn hạt nhân gồm proton và nơtron đều mang điện tích dương
d, Nguyên tử luôn trung hòa về điện và có số proton bằng số electron
Câu 3(0,5đ): Nối các dữ kiện sau cho đúng
Diễn đạt
Kí hiệu
1.Bốn nguyên tử sắt
a.2C
2.Hai nguyên tử cacbon
b.3O2
3.Năm nguyên tử hidro
c.5H
4.Ba nguyên tử oxi
d.5H2
e.4Fe
 Câu 4(1đ): Hãy khoanh tròn vào các đáp án đúng
 1.Cho các nhóm công thức sau,nhóm nào đúng
a.CuO, H2O, Fe2O3
b.Ba2O, H2O, Fe3O4
c.MgO, K2O, Al2O
2.,Bột kẽm cháy trong oxi theo phương phản ứng
 Kẽm + oxi → oxit kẽm ( ZnO)
Biết rằng khối lượng kẽm tham gia phản ứng 2,56 kg và khối lượng kẽm oxít tạo thành là 3,7kg. Khối lượng của oxi đã dùng là:
1,46 B. 0,37kg C. 2,93kg D.1.14kg
3.,Trong một mol NH3 chứa số nguyên tử là
A. 6,02.1023 B. 12,04.1023 C. 18,06.1023 D.24,08.1023 
4,Mọt oxít sắt chứa 70% sắt theo khối lượng.Công thức của sắt cần tìm là:
FeO B. Fe2O3 C.Fe3O4 
Câu 5(1 đ)
a.Hãy chọn hệ số và công thức thích hợp điền vào chỗ chấm để có phương trình hóa học đúng
B,..Cl2 +. →.HCl
C,..Mg +.HCl →.MgCl2 +.
b, Khi điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm một bạn học sinh đã thu khí bằng cách như hình vẽ dưới đây:
Bạn học sinh đó đã làm đúng hay sai? Giải thích? 
Câu 6(1,5đ): Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo thành khí sunfurơ(SO2).Đây là một khí độc, có mùi hắc,gây ho và là một trong các khí gây hiện tượng mưa axít.
 a, Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.
 b, Tính thể tích khí SO2 tạo ra thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hết 3,2 gam lưu huỳnh (biêt các thể tích khí đo ở đktc, trong không khí oxi chiếm 20% về thể tích )
.
Câu 7 (0,5đ):Những nhận định trong bảng sau là đúng hay sai?Hãy khoanh tròn vào lựa chọn Đúng/sai cho phù hợp
Hiện tượng người trưởng thành tăng chế độ ăn và béo lên,tăng kích thước bụng là sinh trưởng.
Đúng/Sai
Cá trắm trong ao thiếu chăm sóc nên chỉ dài ra mà to chậm là sinh trương
Đúng/Sai
Hạt đậu nảy mầm thành cây con gọi là sinh trưởng
Đúng/Sai
Cây ngô ra hoa gọi là phát triển
Đúng/Sai
Câu 8 (1đ): Hãy vẽ vòng đời của muỗi. 
.
Muỗi là vật trung gian truyền bệnh, chúng ta có thể tiêu diệt chúng bằng những cách nào?
Câu 9(1đ): Điền tư thích hợp vào chỗ trống
a.Sinh sản..là hình thức sinh sản không
.Cơ thể mới được hình thành từ
của cơ thể mẹ. Con sinh ra giống
b. Sinh sản..là hình thức sinh sản có
..Con được hình thành do có sự
Của cả bố và mẹ. Con có những đặc điểm cả bố và mẹ. Con thích nghi với môi trường sống luôn thay đổi.
Câu 10 (0,5đ): Đa dạng sinh học là gì? Cho ví dụ 
Câu 11: ( 1 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
a, Trong một môi trường ...............................và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo....................
b, Người ta biểu diễn đường truyền của ánh sáng bằng............................. có hướng gọi là .......................
c,Hiện tượng ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác và bị......................................ở mặt phân cách giữa hai môi trường gọi là hiện tượng..................................
d,Nguồn sáng là vật ........ .......................................... ánh sáng.
e, Có các loại chùm sáng là........................................................, ........................... , và..................................................
Câu 12: a, ( 0,5 điểm) Ánh sáng trắng là gì? Kể tên một số nguồn phát ánh sáng trắng? 
b, ( 0,5 điểm) Điền từ hoàn thành kết luận sau:
- Vật màu nào thì tán xạ tốt............................ và tán xạ .................. các màu khác.
- Vật ........................ tán xạ tốt tất cả các ánh sáng màu.
- Vật màu đen................................ bất kì ánh sáng màu nào.
- Khi nhìn thấy vật màu nào thì có.............................. đi từ vật đến mắt ta.
Câu 13: a, (0,5 điểm) Tại sao vào mùa đông thường mặc quần áo tối màu còn mùa hè thì mặc quần áo sáng màu.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b, ( 0,5 điểm) Hãy vẽ tiếp tia phản xạ trong hình sau
S
I
đáp án
Câu
Nội dung
Thang điểm
11
a, trong suốt...........đường thẳng
b, ...đường thẳng.........tia sáng..
c, ...gãy khúc...........khúc xạ ánh sáng
d, ...tự nó phát ra...
e,.... chùm sáng song song, chùm sáng hội tụ,chùm sáng phân kì.
mỗi ý 0,1 điểm
12
a, ánh sáng trắng là tập hợp vô số ánh đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím
vd: ánh sáng mặt trời,đèn ống...
b, ánh sáng màu đó, kém,màu trắng,không tán xạ,ánh sáng màu đó.
0,25đ
0,25đ
0,1đ/ 1 ý
13
S
I
N
R
a, vì màu tối sẽ hấp thụ tốt ánh sáng nên nếu mùa hè mặc màu tối sẽ rất nóng.
b, 
0,5đ
0,5đ

Tài liệu đính kèm:

  • docxDE_KIM_TRA_45_PHUT_HOC_KI_1_KHTN_7.docx