Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6

docx 1 trang Người đăng nguyenlan45 Ngày đăng 25/11/2017 Lượt xem 537Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6
ĐỀ 1 - Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6
Bài 1: Thực hiện phép tính: (3 đ)
Bài 2: Tìm x, biết: (3 đ)
Bài 3: (2 đ) Một quyển sách dày 36 trang. Ngày đầu An đọc được 4/9 số trang sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp 50% số trang sách còn lại. Hỏi An còn bao nhiêu trang sách chưa đọc?
Bài 4: Cho 2 tia OB và OC cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Biết góc AOB = 60o và góc AOC = 120o.
a) Tia OB có nằm giữa 2 tia OA và OC không? Vì sao? (0,5đ)
b) Tia OB có phải là tia phân giác của góc AOC không? Vì sao? (1đ)
c) Vẽ OD là tia đối của tia OA và OE là tia phân giác của góc DOC.Tính (0,5đ)
ĐỀ 2 - Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6
Bài 1: Thực hiện phép tính: (3đ)
Bài 2: Tìm x, biết: (3đ)
Bài 3: Tính hợp lý tổng sau: (1đ)
Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia At, vẽ góc tAx = 75o và tAy = 150o (3đ)
a) Trong 3 tia Ax, Ay, At tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính góc xAy?
c) Tia Ax có phải là tia phân giác của góc tAy? Vì sao?

Tài liệu đính kèm:

  • docx2_de_toan_lop_6.docx