Đề kiểm tra HK 1 năm học 2015-2016 môn: Toán lớp 7

pdf 1 trang Người đăng khoa-nguyen Ngày đăng 22/07/2017 Lượt xem 385Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra HK 1 năm học 2015-2016 môn: Toán lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra HK 1 năm học 2015-2016 môn: Toán lớp 7
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THỊ XÃ NINH HÒA 
ĐỀ KIỂM TRA HKI NĂM HỌC 2015-2016 
Môn: TOÁN lớp 7 
Thời gian làm bài: 90 phút (Không tính thời gian phát đề) 
Bài 1: (2,00đ) Thực hiện phép tính: 
 a) 
4 5 4 16
1 0,5
23 21 23 21
    
 b) 
2
3 1
3: 36
2 9
 
   
 
Bài 2: (2,00đ) Tìm x biết: 
 a) 
5 1 1
4 3 2
x
 
   
 
 b) 5 3
3 1
2 : 2
5 4
x    
Bài 3: (1,50đ) Tìm ba số x,y,z biết 
15 12 7
x y z
  và 30x y z   
Bài 4: (1,50đ) Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 40 km/h hết 4 giờ 30 phút. Hỏi khi ô tô 
đó đi từ B về A với vận tốc 50 km/h thì hết bao nhiêu thời gian? 
Bài 5: (2,50đ) Cho tam giác ABC, M là trung điểm cạnh AC. Trên tia đối của tia MB lấy 
điểm D sao cho MD = MB. 
 a) Chứng minh: ABM = CDM 
 b) Chứng minh: AB // CD 
c) Trên tia đối của tia BA lấy điểm E sao cho BE = AB. Chứng minh rằng: 
EC
BM=
2
Bài 6: (0,50đ) Biết 
a b c
b c a
  (với 0, 0, 0a b c   ) 
 Tính giá trị biểu thức: 
670 672 673
2015
a b c
a
 
 -----HẾT----- 
(Đề này có một trang, giám thị không giải thích gì thêm) 
BẢN CHÍNH 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfDe_KT_Toan_7_HKI_NH_1516_cua_Ninh_Hoa.pdf