Đề kiểm tra hệ số 2 môn Giải tích 12

docx 3 trang Người đăng minhhieu30 Ngày đăng 10/10/2020 Lượt xem 13Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra hệ số 2 môn Giải tích 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra hệ số 2 môn Giải tích 12
SỞ GD & ĐT TỈNH BÌNH THUÂN
ĐỀ KIỂM TRA HỆ SỐ 2 NĂM HỌC 2016-2017
TRƯỜNG THPT TUY PHONG
MÔN GIẢI TÍCH 12
( Đề có 3 trang )
Thời gian làm bài 45 phút (20 câu trắc nghiệm)
Họ Tên :...................................................Lớp :......
Điểm:
Mã Đề : 162
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
;
|
}
~
;
|
}
~
;
|
}
~
;
|
}
~
;
|
}
~
;
|
}
~
;
|
}
~
;
|
}
~
;
|
}
~
;
|
}
~
;
|
}
~
;
|
}
~
;
|
}
~
;
|
}
~
;
|
}
~
;
|
}
~
;
|
}
~
;
|
}
~
;
|
}
~
;
|
}
~
Hãy chọn phương án đúng nhất trong các phương án của mỗi câu.
Câu 1: Thể tích vật thể tròn xoay được giới hạn bởi các đường trục hoành, trục tung khi quay quanh trục hoành không được tính bằng công thức nào sau đây?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Nếu và với thì bằng?
A. 8. 	B. 	C. 7. 	D. 3. 
Câu 3: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi 2 đường và không được tính bằng công thức nào sau đây?
A. 	B. 	
C. 	D. 
Câu 4: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số trục hoành và 2 đường thẳng 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Tìm nguyên hàm của hàm số 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Tìm khẳng định sai. 
A. 	B. 	
C. 	D. 
Câu 7: Cho tích phân Nếu đổi biến số thì: 
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 8: Diện tích hình phẳng (phần gạch chéo) trong hình là? 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: Cho tích phân Đặt thì:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: Biết tích phân Khi đó bằng?
A. 17. 	B. 5. 	C. 13. 	D. 0. 
Câu 11: Biết Khi đó, bằng?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12: Tìm khẳng định sai.
A. 	B. 	
C. 	D. 
Câu 13: Tích phân bằng?
A. 	B. 	
C. 	D. 
Câu 14: Hàm số nào sau đây không là nguyên hàm của hàm số 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15: Tính nguyên hàm sau: 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 16: Biết Khi đó, bằng?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 17: Tính thể tích khối tròn xoay khi quay quanh trục hoành của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số với trục hoành.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 18: Thể tích vật thể tròn xoay được giới hạn bởi các đường khi quay quanh trục hoành là Khi đó bằng?
A. 1. 	B. 	C. 0. 	D. 2. 
Câu 19: Tích phân bằng?
A. 	B. 0. 	C. 	D. 
Câu 20: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số trục tung và tiếp tuyến tại điểm có hoành độ thỏa mãn được tính bằng công thức?
A. 	B. 	
C. 	D. 

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kt1t_Tich_phan.docx