Đề kiểm tra giữa học kỳ II lần 2 môn Toán khối 10 năm học 2016 - 2017 - Mã đề thi 485

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 14/02/2019 Lượt xem 65Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kỳ II lần 2 môn Toán khối 10 năm học 2016 - 2017 - Mã đề thi 485", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra giữa học kỳ II lần 2 môn Toán khối 10 năm học 2016 - 2017 - Mã đề thi 485
SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
(Đề gồm 02 trang)
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II LẦN 2
MÔN TOÁN KHỐI 10
NĂM HỌC 2016-2017
(Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi 485
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Câu 1: Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua M(–2;3) và có một vecto chỉ phương =(1;–4) là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2: Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng là
A. .	B.  .
C. .	D. .
Câu 3: Cho hai đường thẳng : △1: và . Khi đó
A. và vuông góc nhau.
B. và song song với nhau.
C. và cắt nhau nhưng không vuông góc.
D. và trùng nhau.
Câu 4: Góc giữa hai đường thẳng và là
A. 450.	B. 300.	C. 600	.	D. 1350.
Câu 5: Tìm góc hợp bởi hai đường thẳng và 
A. 900 .	B. 450.	C. 600 .	D. 00 .
Câu 6: Tam giác ABC có BC = 8, AB = 3, = 600 . Độ dài cạnh AC bằng bao nhiêu ?
A. .	B. 7.	C. .	D. 49.
Câu 7: Một vectơ pháp tuyến của đường thẳng đi qua hai điểm A(1;2) ; B(5;6) là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8: Cho hai đường thẳng và .Nếu song song với thì
A. 	B. m=1	C. 	D. tùy ý
Câu 9: Tam giác ABC có AB = c, BC= a, AC= b. Hỏi cosB bằng biểu thức nào sau đây?
A. .	B. .	C. cos( A + C).	D. .
Câu 10: Cho phương trình tham số của đường thẳng d : . Trong các phương trình sau đây , phương trình nào là phương trình tổng quát của đường thẳng d?
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11: Cho đường thẳng d có phương trình: 2x- y+5 =0. Tìm một vecto chỉ phương của d.
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12: Cho DABC có AB = c, BC= a, AC= b. Độ dài đường trung tuyến mc  ứng với cạnh c của DABC bằng
A. .	 B. .	
C. .	 D. .
-----------------------------------------------
--II. PHẦN TỰ LUẬN ( 6 điểm )
Câu 1. (2 điểm ). Viết phương trình tham số và phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm .
Câu 2. (1,5 điểm). Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc H của điểm lên đường thẳng 
Câu 3. (2,5 điểm ).Cho ba điểm và đường thẳng d có phương trình . 
 Tính góc giữa hai đường thẳng ?
 Viết phương trình đường thẳng đi qua A và cách C một khoảng bằng 3.
 Tìm tọa độ điểm M trên đường thẳng d sao cho đạt giá trị nhỏ nhất.
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm).
Họ tên học sinh...SBD..-------------------

Tài liệu đính kèm:

  • doc006_KIEM TRA GIUA KI LAN 2_485.doc