Đề kiểm tra 45 phút – Chương III môn Đại số 11

doc 4 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 14/02/2019 Lượt xem 123Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 45 phút – Chương III môn Đại số 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 45 phút – Chương III môn Đại số 11
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT – Chương III
Đại số- LỚP 11 – CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
I. Phạm vi kiểm tra
Chương V:Đạo hàm 
II. Ma trận đề cơ bản
 Cấp độ 
Chủ đề 
Nhận biết 
Thông hiểu 
Vận dụng 
Cộng 
thấp 
 cao 
TN
TL 
TN
TL 
TN 
TL 
TN 
TL 
Định nghĩa và ‎ nghĩa của đạo hàm
- Biết tính đạo hàm của hàm số đơn giản, biết ‎ ‎ nghĩa của dạo hàm cấp 1, viết được phương trình tiếp tuyến
Câu 1
Câu 2
Câu 3 
Bài 1
Bài 2
 5 câu
2 câu
1điểm 
1 câu 
0.5 điểm 
 1 câu
0.5điểm
 1 câu
0.5điểm
2.5 điểm
25%
Các quy tắc tính đạo hàm
-nắm vững các quy tắc, tính được các đạo hàm dùng quy tắc
Câu 4
 Bài 3 
Câu 5
 3 câu
1 câu 
0.5 điểm 
1 câu 
0.5 điểm 
 1 câu
0.5điểm
1.5 điểm
15%
Đạo hàm lượng giác:Biết tính đạo hàm lượng giác
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Bài 4 
Câu 9
6 câu 
3 điểm
2 câu
1 điểm 
1 câu 
0.5 điểm 
1 câu
0.5điểm
 1 câu
0.5điểm
30%
Ưng dụng của đạo hàm và đạo hàm cấp cao biết giải PT, BPT qua đạo hàm và tính được đạo hàm cấp 2.
Câu 10
Bài 5
 2 câu
1 câu 
0.5điểm
1 câu
0.5 điểm
1 điểm
10%
Cộng 
3 câu -1.5điểm 
15% 
7 câu -5 điểm 
50% 
4 câu -2.5 điểm 
25% 
2câu -1 điểm 
10% 
15 câu 
III. Ma trận đề chi tiết
CHỦ ĐỀ 
CÂU 
MÔ TẢ 
1. Định nghĩa và ‎ nghĩa của đạo hàm
1,2
Nhận biết: Biết đạo hàm một số hàm đơn giản
3 
Thông hiểu: Viết được PTTT của hàm số tại một điểm
TL1
VDT: Viết được PTTT của hàm số biết vuông góc với 1 đt
TL2
VDC: Tính quãng đường của vật cđ khi vận tốc cực đại
2. Các quy tắc tính đạo hàm
4
Thông hiểu: Tính được đạo hàm dùng quy tắc
TL3
Thông hiểu: Tính được đọa hàm của tích
5
VDT: Tính được đọa hàm của thương
3. Đạo hàm lượng giác
6,7
Nhận biết: Tính được đạo hàm các HSLG đơn giản
TL4
VDT: Tính được đạo hàm các hàm Hợp 
9
VDC: Tính được đạo hàm các Hợp phức tạp
4. Ưng dụng của đạo hàm và đạo hàm cấp cao
10
VDT: Giải phương trình liên quan đạo hàm
TL5
VDC: Chứng minh được đẳng thức đạo hàm cấp cao
Đề bài 
Đề 1
Câu 1 
Đạo hàm của hàm số bằng
A) 
B)
C) 
D) 
Đáp án 
D
Câu 2 
Khẳng định nào sau là sai :
A) 
B)
C) 
D) 
Đáp án 
C
Câu 3 
Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng 3 là
A) 
B)
C) 
D) 
Đáp án 
A
Câu 4 
Đạo hàm của hàm số bằng
A) 
B)
C) 
D) 
Đáp án 
A
Câu 5 
Đạo hàm của hàm số bằng
A) 
B)
C) 
D) 
Đáp án 
A
Câu 6 
Đạo hàm của hàm số bằng:
A) 
B)
C) 
D) 
Đáp án 
A
Câu 7 
Đạo hàm của hàm số bằng:
A) 
B)
C) 
D) 
Đáp án 
C
Câu 8 
Đạo hàm của hàm số bằng:
A) 
B)
C) 
D) 
Đáp án 
A
Câu 9 
Đạo hàm của hàm số bằng:
A) 
B)
C) 
D) 
Đáp án 
B
Câu 10 
Cho hàm số . Phương trình y’=0 có nghiệm là : 
A) 
B)
C) 
D) 
Đáp án 
A
Tự luận	
Bài 1 ( 1 điểm): Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng 
Bài 2 (1 điểm). Một vật chuyển động theo quy đạo có phương trình (mốc thời gian và tọa độ tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động). Tính quãng đường vật chuyển động được kể từ lúc bất đầu chuyển động đến khi vận tốc của vật cực đại.
Bài 3 (2 điểm). Tính đạo hàm của hàm số
a) 	b) 
Bài 4 (1 điểm). Cho hàm số . Chứng minh rằng 

Tài liệu đính kèm:

  • docon_tap_dao_ham.doc