Đề kiểm tra 45’ chương III môn Toán

doc 7 trang Người đăng minhhieu30 Ngày đăng 10/10/2020 Lượt xem 10Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 45’ chương III môn Toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 45’ chương III môn Toán
ĐỀ KIỂM TRA 45’ CHƯƠNG III
#Q[x]
Cho hàm số liên tục trên . Khi đó, diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số trục hoành và hai đường thẳng được tính theo công thức:
A..	
B. 	.
C. 	.
D. .
#EQ 
#Q[x]
Tìm công thức sai:
A.	
B.
C.	
D.
#EQ
#Q[x]
Cho F(x) là một nguyên hàm của f(x) . Tính , Biết F(a) = -1 , .
A. .
B. .
C. .
D. .
#EQ
#Q[x]
Tính ta có kết quả là
A. 
B. 
 C. 
D. 
#EQ
#Q[x]
Cho là hàm số liên tục trên đoạn . Giả sử là một nguyên hàm của trên đoạn . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng
A. 
B. 
C. 
D. 
#EQ
#Q[x]	
Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số liên tục và hai đường thẳng được tính theo công thức:
A..
B..
C..	
D..
#Q[x]
Nếu thì bằng
A. 
B. 
C. 
D. 
#EQ
#Q[x]
Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là nguyên hàm của 
A. 
B. 
C. 
D. 
#EQ
#Q[x]
Cho đồ thị hàm số . Diện tích hình phẳng ( phần gạch trong hình vẽ) bằng:
A..	
B. 	.
C. .	
D. .
#EQ
#Q[x]
 Nguyên hàm của hàm số thỏa mãn là:
C. 
D. 
#EQ
#Q[x]
Giá trị của bằng
A. 
B. .
C. .
D. 
#EQ
#Q[x] 
Thể tích của khối tròn xoay do hình (H) giới hạn bởi các đường y = x3 + 1; y = 0; x = 0 và x = 1 quay quanh trục hoành là
A. 
B. 
C.	 
D.
#EQ
#Q[x]
Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và trục hoành bằng
A..	
B. .	
C. .	
D. 1.
#EQ
#Q[x]
Tích phân . Tổng của bằng:
A.1.	
B. .	
C. .	
D.. 
#EQ
#Q[x]
Biết , giá trị S = a + b là
A. 2
B. 7
 C. 12
D. 35
#EQ
#Q[x]
Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi là:
A. 
B. 
C. 
D. 
#EQ
#Q[x]
Cho . Tính 
A. 
B. 
 C. 
D. 
#EQ
Khẳng định nào sau đây đúng về kết quả ?
A. 
B. 
C. 
D. 
#EQ
#Q[x]
Cho tích phân : .một học sinh giải như sau:
Bước 1: Đặt . Đổi cận: .
Bước 2: chọn 
Bước 3: .
Hỏi bài giải trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai ở đâu? 
A. Bài giải trên sai từ bước 1.
B. Bài giải trên sai từ bước 2 .
C. Bài giải trên hoàn toàn đúng.
D. Bài giải trên sai ở bước 3..
#EQ
#Q[x]
Biết . Tính .
A. 	
B. 	
C. 	
D. 
#EQ

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_KT_Giai_tich_12_chuong_3.doc