Đề kiểm tra 15 Đại số 6 (số 1)

doc 4 trang Người đăng khoa-nguyen Ngày đăng 20/07/2017 Lượt xem 310Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 15 Đại số 6 (số 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 15 Đại số 6 (số 1)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 ĐẠI SỐ 6 (Số 1)
 Cấp độ
 Chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
 Tập hợp N các số tự nhiên.
2
4 điểm 
2
4 điểm
Các phép tính trong N
2
5 điểm
1
1điểm
3
 6 điểm 
Tổng số câu
Tổng số điểm
2
4 điểm 
2
5 điểm 
1
1điểm
5
10 điểm 
Đáp án :
Câu 1: (4 điểm) Hãy xác định tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử thuộc tập hợp đó : 
a) A = {x N / x 49} (2đ)
b) B ={x N / 11x 99} (2đ)
Câu 2 : (5 điểm) Tính nhanh
46 + 17 + 54 = (46 + 54) + 17 (1đ)
 = 100 + 17 (1đ)
 = 117 (0.5đ)
4.35.25 = (4.25).35 (1đ)
 =100.35 (1đ)
 =3500 (0.5đ)
Câu 3 : (1 điểm) Tìm x, biết
(0,25đ)
(0,25đ)
(0,25đ)
(0,25đ)
Trường THCS Bích Hoà
Họ và tên : ...............................................
Lớp : 6A
 Kiểm tra : 15 phút 
Môn - Số học 6
Năm học 2015 -2016
 Điểm
 Lời phê của thầy, cô giáo
ĐỀ BÀI
Câu 1 : (4 điểm) Hãy viết tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó :
A = {0 ; 1 ; 2 ; 3 ;  ; 49}
B= {11 ; 12 ; 13 ; ; 99}
Câu 2 : (5 điểm) Tính nhanh
	a) 46 + 17 + 54;	
 b) 4. 35. 25; 	.
Câu 3 : (1 điểm) Tìm x, biết
Bài làm
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_kiem_tra_15_Mon_so_hoc_6.doc