Đề kiểm tra 1 tiết môn: Toán 6 - Đề số: 2

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 13/02/2019 Lượt xem 84Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn: Toán 6 - Đề số: 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết môn: Toán 6 - Đề số: 2
PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH	 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS 	 MÔN : TOÁN 6
 Đề số: 2	 (Tiết: 93 Tuần : 31 theo PPCT)
Họ và tên :.
Lớp :
Điểm
Lời phê của Thầy (Cô)
I.TRẮC NGHIỆM: ( 5 điểm )
Số đối của là:
a.	b.	c.	d.
2.Kết quả viết từ hổn số về phân số là:
a.	b. 	c. 	d. 
3.Tính là:
a. 	b. 	c. 	d. 
4.Kết quả rút gọn phân số 
a. 	b. 	c. 0	d. 
5.Kết quả phép nhân là:
a. 	b. 	c. 	d. 
II.TỰ LUẬN ( 5điểm )
1.Thực hiện phép tính:
a/ 	b/ 
2.Tìm x, biết:
a/ 	b/ 
3.Tính tổng:
PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC LINH	ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT 
TRƯỜNG 	MÔN : TOÁN 6
Đề số : 2
I.Trắc nghiệm ( 5 điểm):
Mỗi câu đúng 1 điểm.
1.c	; 	2.c	;	3.c	;	4.a	;	5.b
II.Tự luận : (5 điểm)
1.Thực hiện phép tính:
a.	
	(0,5 điểm)
	(0,5 điểm)
b.
	(0,5 điểm)
	(0,5 điểm)
2.Tìm x, biết:
a.
	(0,5 điểm)
	(0,5 điểm)
b.
	(0,5 điểm)
	(0,5 điểm)
3.Tính:
	(1 điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • docDE 16.doc