Đề kiểm tra 1 tiết môn: Toán 6 - Đề số: 1

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 13/02/2019 Lượt xem 95Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn: Toán 6 - Đề số: 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết môn: Toán 6 - Đề số: 1
PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC LINH	ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS 	 MÔN : TOÁN 6
 Đề số: 1	(Tiết: 93 Tuần : 31 theo PPCT)
Họ và tên :.
Lớp :
Điểm
Lời phê của Thầy (Cô)
I.TRẮC NGHIỆM: 
Tính 
a.	b.	c.	d.Cả 3 câu trên đều sai
2.Cho hai phân số và với b > 0
a. > nếu a nếu a = c	
c. > nếu a > c	d.Cả 3 câu trên đều sai
3.Kết quả rút gọn phân số đến tối giàn là:
a. 	b. 	c. 	d.Một kết quả khác
4.Phân số bằng phân số là:
a. 	b. 	c. 	d. 
5.Số nghịch đảo của 2 là:
a. 	b. 	c. 	d. 
II.TỰ LUẬN:
1.Thực hiện phép tính:
a.	b.
2.Tìm x, biết:
a.	b.
3.Tính tổng:
PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC LINH	ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT 
TRƯỜNG 	MÔN : TOÁN_ 6
Đề số : 1
I.Trắc nghiệm ( 5 điểm):
Mỗi câu đúng 1 điểm.
	1.a	;	2.c	;	3.a	;	4.b	;	5.d
II.Tự luận: ( 5điểm)
1.Thực hiện phép tính.
a.
	0,5 điểm
	0,5 điểm
b.	0,5 điểm
	0,5 điểm
2.Tìm x:
a.	0,5 điểm
	0,5 điểm
b.
	0,5 điểm
	0,5 điểm
3.
1 điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docDE 15.doc